Publisert den 27. juni 2014

OFA-info

Nummer 4, 2014

Fiskeutsett 2014 vår og forsommer

Nå er all fisken som måtte ut før sommeren ute. Oversikten for ørret ble slik:

 

 1-årig 2-somrig   2-årig 3-somrig  3-årig  4-somrig 
 6600 stk  16.000 stk  4500 stk  800 stk  1600 stk  100 stk

 

Totalt 29.600 stk, men man kan trygt plusse på 10 % ekstra siden det ble pakket flere fisk enn notert opp mot slutten.

I tillegg er det satt 25.000 ufôret yngel av laks og 20.000 ufôret yngel av sjøørret i Akerselva. Merk antall 2-somrige. Dette er nytt. Vi hadde mer 1-årig fisk enn vi var klar over i mai. Da dette ble oppdaget i juni, så var det litt i varmeste laget for å sette fisk. Temperaturfallet og regnværet de siste dagene i slutten av juni passet perfekt for å få disse trygt ut. I slutten av juni hadde betegnelsen på disse blitt til "unge 2-somrige". De rakk også å bli store nok til å bli "abborsikre". 750 av disse ble satt ved de store dammene i Akerelva.

 

Sommerutsett

Vi har fortsatt den startfôrede yngelen av laks og sjøørret gående på anlegget. Nå er det perfekt vanntemperatur for dem, så de får gå noen uker til og bli litt mer robuste. Det er snakk om 50.000 stk 1-somrig laks og 10.000 stk 1-somrig sjøørret. I tillegg skal dette utsettet suppleres med 20.000 stk 1-somrig ørret av nordmarkastammen i august (som vi ikke har plass til å beholde på anlegget).

 

Høstutsett

Det er planlagt å sette en del 2-somrig og 3-somrig ørret i Marka i september. Særlig Sone 3-vannene i kultiveringsplanen "villmarksvannene" får slik høstfisk. Den er hakket mindre enn som hel "2-årig og 3-årig fisk", men enda finere. I løpet av den siste vinteren på anlegget, så blir disse årsklassene egentlig bare mer slitt enn større.

Skulle gjerne hatt 3.000 - 4.000 ekstra 3-somrig storfisk til nærvannene, men med dagens begrensede kapasitet på anlegget og vannmangel så kan vi trygt si at vi har strukket strikken maksimalt og vel så det.

 

Sommerbeholdning settefiskanlegget

Nå teller vi opp den nye ørretyngelen. Etter at fisken ble tømt ut fra klekkekassene, så har de fått gå i 11 små startfôringskar. Nå kalles de 1-somrige og det er på tide å flytte de over til større og dypere kar. For å ha en oversikt på hvor mange det er så må de veies. Gjennomsnittsvekten ligger nå rundt 0,4 gram.

 

Nå svømmer denne fisken på anlegget:

1-somrig ørret   2-somrig ørret 3-somrig ørret 
 72.000 stk  15.500 stk  3100 stk

I tillegg er det 50.000 laks- og 10.000 sjøørret 1-somrige til Akerselva, pluss 15.000 1-somrige laks til Lysakerelva.

 

Det er viktig å huske at ørreten som settes ut egentlig bare blir tilbakeført til Oslomarka. Dette er fisk som hører hjemme i marka, siden all rogn og melke blir hentet rett fra vill gytefisk hver høst.

 

Status anlegget

Igjen har vi nådd målet med å produsere masse flott fisk til utsettet, og vi har på nytt rikelig med ny ungfisk for videre drift. Men det merkes godt at anlegget begynner å bli gammelt og slitent. Nå krever det vannvittig mye innsats for å produsere denne fisken. Vi har både for lite vann og for dårlig vannkvalitet. På sommeren er det også en overhengende fare for altfor varmt vann i elva. Karene er ikke lengre like rette og glatte, spillfôret forsvinner ikke ned i rista slik det skal og derfor må de spyles og syrevaskes nesten hele tiden. Inntaksrørene er nesten tettet igjen av gammel begroing og har behov for rens. I dag pumpes det inn maksimalt 1300 liter elvevann i minuttet. De gamle supplerende grunnvannsbrønnene fungerer ikke lengre (jernproblemer og uttørking), så flere kar må stå tomme siden vi ikke har nok vann til å drifte hele anlegget. Nå er det på tide med en stor oppgradering. Vi trenger å få i gang nye og dypere grunnvannsbrønner og vi trenger et bedre og mer moderne rensesystem (resirk/RAS) for elvevannet. Utviklingen med mildere klima og flere flomtopper fører med seg for mye partikler inn i anlegget til at de gamle filtersystemene klarer å håndtere det. Planen er å gjøre ferdig oppgraderingen i 2015. Det koster rundt 2,5 mill. kr å modernisere anlegget til det nivået vi har behov for.

 

Sommertreff for kultiveringslagene på anlegget

Ble avholdt 12. juni. Bra oppmøte, fint vær, info og grilling av fisk og kjøtt utover kvelden. Per Frogner ble tildelt OFAs hedersutmerkelse for over 60 års innsats i Marka. Han er også OFAs profesjonelle elektriker og han har satt opp all strømmen på anlegget. Nå senest opplegget til de nye fôringsautomatene.

 

Fiskegaranti!

Dette nye tiltaket har vært en suksess. Stort engasjement! Mange har fått info om fiskemulighetene og minst 50 helt nye fiskere er rekruttert. Se egen artikkel. Dette kommer til å fortsette i 2015. Det viktige er å ha nok mediadekning og at plassene er sentralt plassert.

 

Fiske i Storbyen

Visstnok bare Birken som blir raskere fullbooket. Mellom 1200 og 1300 skoleelever har vært på fiskecamp ved Skraperudtjern og fått abbor, mort, gjedde og ørret. Årets opplegg ble avsluttet denne uka.

Sparebankstiftelsen DNB har sponset med ny brygge, en hel tilhenger med skikkelig fiskeutstyr, 2 kanoer og en egen fisketank med tilhenger for utsett i nærvannene.

Nå er målet å produsere mer og mer stor ørret til alle nærvannene, og denne hengeren har allerede kommet godt med til fisketransporten. Den gamle begynte å bli rimelig sliten. Vi skal ikke bare produsere fisken, den skal også transporteres effektivt og sikkert ut i Marka.

 

Fiskekortsalg 

Foreløpig er kortsalget opp 27 % fra fjoråret. Nå var riktignok 2013 et dårlig år, men dette er en positiv utvikling. Hovedårsaken er nok det fine været. Kortsalget går som regel opp når været er flott og stikk motsatt av tradisjonelt godt fiskevær. Det har også vært en strategi å involere media mer i fiskeutsett og fisketips. Det er også fristende å legge til at fisket har blitt bedre. Etter flere år med relativt lite fiskeutsett, så har vi gått noe opp i mengde igjen. Det er utvilsomt mer ørret å få i marka nå enn før. Mange nærvann kunne trygt ha fått mye mer stor ørret hvert år, og det kommer når anlegget har fått en nødvendig oppgradering. Fiskekortsalget står for over 80 % av OFAs inntekter og hele kultiveringen avhenger av at dette går bra. Det ble sendt ut 10.000 fiskekortfoldere til tidligere kortkjøpere som var registrert med "sikker" postadresse før sesongstart. Rundt 20% av disse har løst kortet. I tillegg er det solgt bra med kort i nettbutikken, på Inatur, via SMS og i butikkene.

 

Fiskekartboka

9. utgave/2012 (den gule) har solgt flere tusen eksemplarer og er den beste hittil. Fortsatt er den like aktuell for nye fiskere. Dette er en turhåndbok med detaljerte kart over hele fiskekortområdet med info om fiskearter og bestandsestimeringer i nesten 500 vann, samt beskrivelser av de beste fiskevannene. Kan bestilles i nettbutikken.

 

Storfiskkonkurransen

Se oppdatert liste på forsiden. Fortsatt så er det ikke meldt inn fisk til gjedde eller røyeklassen. Husk gjenutsetting av gjedde over 70cm i gjeddeklassen. Det er meldt inn stor abbor og canadarøye, pluss en flott 1,5kg`s ørret på flue. Lederfisken i ørretklassen på sluk/mark er en kjempefisk fra Bjørnsjøen. Nå er nivået satt!

 

"Hei, fikk denne i dag oppe i Bjørnsjøen, ved Kikut. Ørreten ble veid til 5,2 kg på en Rapala håndvekt og målt på kjøkkenbenken til 81 cm. Hele greia var veldig opplevelsesrik, da stanga var en 2-12 gr Aetos stang fra Fenwick med ei lita Mitchell mag pro Extreme 200 snelle og tynn 0,13 nanofil sene, med 0,17 FC fortom.
Agnet var en Rapala x-rap wobler og ble fisket fra kano med min datter på 8 år. Hun var til stor hjelp, da vi måtte ro til land får å få den opp. Håven vi hadde med oss var rett og slett for liten.

Mvh Knut Borbe"

 

Kalking

OFA har søkt om midler til kalking i alle de 50 tradisjonelle lokalitetene, pluss 4 nye. Vi mener at dette er et absolutt minimum av hva som bør kalkes for å opprettholde et best mulig fisketilbud i Oslomarka. Nå er det derimot store kutt i kalkingsmidlene, siden det er "vedtatt" at problemene med lav pH-verdi er over. Dette er bare skuffende for innlandsfiskeforvaltningen. For vannene våre som allerede finbalanserer i sur barskog og myrområder, så trengs det ikke mye til sur nedbør for å gi utslag. I Oslomarka er det likevel kuttet ut over 26 tonn kalk fra lista siden ifjor, siden det ikke finnes nok penger. Dette er dramatisk. Vi hadde søkt om en økning. Resten av vannene som er igjen på lista skal kalkes første og andre uka i august. Konsulentene som er leid inn av myndighetene for å finne innsparingslokalitetene har tydeligvis en noe annen oppfatning av poenget med kalking enn vi som kjenner og kultiverer disse vannene til daglig. At ørreten akkurat kan overleve uten videre kalking, betyr jo ikke at det blir like god fiskekvalitet som før. Kalkingen gjør at det blir større og mer variert næringsdyrproduksjon som også gir utslag i rød kjøttfarge (krepsdyr) og bedre vekst. Vi har ikke gitt opp håpet riktig enda, men det er mulig at kalkbehovet må dekkes av private sponsorer i fremtiden. Siste nytt, liste over gjenværende lokaliteter og mengder kommer i egen artikkel.

 

Akerselva 

Se egne artikler om tilstand og utvikling. Neste uke kommer fisketelleren fra Island (Vaki Riverwatcher) til OFA. Den skal monteres i laksetrappen i løpet av sommeren. Det har vært så lite vann der at det foreløpig ikke har gått opp noe fisk. Som regel skjer det ikke noe før i august og september. Det kommer mer info om dette etter hvert.

Utfordringene med tyvfiske i elva har vært store. Etter at 14 skilt ble hengt opp og et par avisartikler, så har rapportene roet seg litt. Når folk fisker opp bæreposer med laksesmolt og sjøørretyngel for å skaffe seg gratis middag, så er det veldig skadelig for elva, fjordfisket og ikke minst entusiasmen for å kultivere videre. Det er umulig å passe på godt nok hele tiden i en så urban elv. Tyvfisket ødelegger for alle. Vi håper at alle som går langs elva til daglig tar seg tid til å informere tyvfiskere om fiskeforbudet, og at det i tillegg er et nasjonalt minstemål på 35 cm. Om det ikke nytter å si fra, og det er alvorlig, så går det an å ringe til OFA eller til operasjonssentralen hos politiet som skal videreformidle dette til naturoppsynet. Meld også gjerne fra via mail om ekstra utsatte områder, så sender vi ut oppsyn dit mer jevnlig.

 

Krepsing

Det kommer egen artikkel om kreps snart. Sesongen starter 06.08. kl 18 som vanlig. For Dikemarkvannene (som har vært veldig bra de siste årene) prøver vi å få til en nettløsning for døgnkort som sikrer at ikke noen få personer kaprer alle kortene. Det vil bli lagt ut et bestemt antall kort pr .døgn med en begrensning på hvor mange kort hver enkelt kan kjøpe. Sesongen der varer trolig i 2 uker.

For Nøklevann, Fri-Elvåga, Sognsvann, Åklungene, Steinruvann og Ulsrudvann så blir det også solgt kort i hele august, men her er bestanden så liten at det er mest for å få en tur ut og lyse. Det er ingen fare for bestanden i disse store kuperte vannene, den er naturlig liten. Men storfangst får man ikke.

For Rausjømarka så selges det 150 kort som vanlig og sesongen varer hele august. Man kan melde seg på en liste via mail. Send påmelding til dag@ofa.no med info om hvem som skal krepse, et par alternative datoer og hvor i det aktuelle vannet man ønsker å reservere sone. Disse kortene blir fordelt før sesongstart og kan deretter hentes på anlegget etter avtale. Tidligere krepsere i Rausjømarka må ha levert inn fangstrapport.

Rate this article:
3.3
Kommentarer (2)Antall visninger (8612)

Av: Dag Øivind Ingierd

Kategorier: Forside - Banner, Forside - Rubrikker, OFA-info

Tags:

2 kommentarer på artikkelen "OFA-info"

1
0

frilufta

27.06.2014 20:57

Imponerende arbeid som utføres!

Anders


2
0

kjell gro̷nningen

28.06.2014 08:47

Sjeldent har så få gjort så mye for så mange.

Vi tar av oss hatten for arbeidet som utføres av de mange frivillige for at oss markatravere skal få et så godt fiske som mulig.

Strålende innsats!

En stor takk også til de hyggelige folka oppe på anlegget, har fått mange gode "hemmelige" tips av dem...

Kjell Grønningen.

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.