Publisert den 31. mai 2017

Kommentar til Lars Nilssen’s blogg om tynningsfiske

Vi har over tid registrert en rekke angrep mot OFA og vår kultiveringspraksis fra Lars Nilssen. Debatt skal vi tåle, og vi kan forsikre brukere av Oslomarka om at Lars Nilssen neppe har like god kunnskap om forvaltningen i Oslomarka som OFA. Vi jobber med mer enn 500 fiskevann og i Akerselva. OFA jobber bredt, i 11 kommuner og 4 fylker.

Gjennom mer enn 80 år er det bygget opp en unik kompetanse om forholdene i vann og vassdrag i Oslomarka. Lokale tillitsvalgte tilknyttet jeger- og fiskerforeninger (som igjen er en del av Norges Jeger- og Fiskerforbund) har nedlagt ti-tusenvis av timer i Marka. Vi har en meget god dialog med kommuner, fylkeskommuner og grunneiere i løpende forvaltningssaker. 

I en artikkel på egen blogg 22. mai kommenterer Lars Nilssen OFAs tynningsprosjekt som han, freidig nok, samtidig publiserer på OFAs Facebookside. Dessverre preges denne kommentaren av flere faktafeil som vi synes vi må imøtegå. 

Han skriver blant annet: «Argumentasjonen for å sette ut enda mer ørret i marka og bli kvitt de enorme mengder settefisk på oppdrettsanlegget i Sørkedalen, blir stadig mer oppfinnsom.  Like lite som det tynningsfiske som nå organiseres har overlevd historiens skraphaug, er ørretutsettinger basert på slik argumentasjon ikke noe annet enn et ønske om maksimale utsettinger».

Hva vet Lars Nilssen om beholdningen av fisk i OFAs anlegg?  Hva vet han om bakgrunnen for dette tiltaket? Hva vet han egentlig om metoden vi bruker i dette prosjektet og hvorfor mener han at dette prosjektet er et ledd i å maksimere utsettinger?

  • Etter at settefiskanlegget ble bygget om har vi langt færre ørret på anlegget som skal til Marka enn tidligere. Vi har har klart mest sjøørret og noe laks som er satt i Akerselva i tråd med tillatelse fra Fylkesmannen og til beste for oppbyggingen av livet i Akerselva og alle sjøørretentusiaster i Oslofjorden. På anlegget har vi 2000 stk 1 årig fisk hvorav 500 stk blir benyttet til tynningsprosjektet. Vi bruker altså ikke unødig med tid på å finne på tiltak for å «pøse» ut ørret til Marka, tiltakene må prioriteres nøye. Flere av OFAs lag har ikke fått fisk til sine vann i år.
  • Vi starter opp tynningsprosjektene i 2 vann, ikke i flere vann. Åbortjern og Haklokroktjern er valgt i forsøket på å prøve ut nye og mer effektive metoder for å ta ut hhv mort og abbor, altså ikke bruke de gamle metodene som Lars Nilssen beskriver.
  • Formålet med tiltaket er å erstatte mort og abbor med noe ørret og dermed forsøke å få tilbake et interessant ørretfiske i Haklokroktjern (tidligere godt ørretvann) og at Åbortjern kanskje kan bli et vann der barn og barnefamilier kan hente en ørret eller 2. Slike formål tror vi de aller fleste vil applaudere.

 ·   I vedlagte notat beskrives i detalj bakgrunnen for dette tynningsprosjektet.

I samme bloggartikkel omtaler Lars Nilsen OFAs kultiveringsanlegg i Sørkedalen: «om at et hull må tettes for å få sette ut tankfisk fra OFA soppdrettsanlegg i Sørkedalen!»

I beste fall kan dette være en skrivefeil (soppdrettsanlegg), men vi tviler sterkt på det. Lars Nilssen vet utmerket godt at OFA ikke driver et oppdrettsanlegg, men et kultiveringsanlegg.  Det er stor forskjell på disse anleggene og det er viktig at folk får kunnskap om forskjellene.  OFA fanger rogn og melke fra villfisk fra hvert enkelt vassdrag og produserer ørret basert på dette materialet.  Ferdig klekket fisk settes tilbake til samme vassdraget som rognen og melken er hentet fra.  Denne metoden er det bare mulig å gjennomføre i så stor skala som OFA gjør ved å ha et stort og kompetent frivillighetsapparat, noe som OFA er kjent for å ha.

Et oppdrettsanlegg benytter tam stamfisk som går på anlegget, noe som ikke kan sammenlignes med OFAs metode. Et eksempel på slikt oppdrettsanlegg er anlegget på Bjørkelangen som leverer fisk til Glommavassdraget.

OFAs kultiveringsanlegg godkjennes gjennom årlige veterinærkontroller, anlegget produserer sunn fisk i tråd med kultiveringsplaner og ligger helt i tet hva gjelder ny teknologi. Det nye kultiveringsanlegget er en nødvendighet for å sikre god fiskehelse. Vi tror faktisk – i all beskjedenhet – at kultiveringsanlegget i Sørkedalen er av de aller beste i landet for å løse sine oppgaver.

OFA vil løpende forsøke nye faglige tilnærminger for å nå sine mål, noe man bør ha respekt for. Kunnskapen om Oslomarka er i stadig utvikling, også når vi diskuterer kultiveringsarbeidet for best mulig sportsfiske i Oslomarka. Konstruktive medspillere kombinert med konstruktiv dialog er mer enn velkomne hos OFA.


Vel møtt i Oslomarka i sommer.

Nå biter det!


Hilsen

Bjørn Torp

OFA

Rate this article:
Ingen rating
Kommentarer (0)Antall visninger (6373)

Av: Bjørn Torp

Kategorier: Forside - Rubrikker

Tags:

 

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.