Publisert den 5. november 2012

Stamfiske oppsummering

Nå er settefiskanlegget i Sørkedalen fyllt opp med 80.000-90.000 ørretrogn. Klekkeriet i Akerselva har fått minst 40.000 laks- og 60.000 sjøørretrogn.

Her er noen korte rapporter fra stamfiskelagene, oktober 2012:

Lommavassdraget (vestre del av Marka):
Det stamfiskes i elvene mellom Trehørningen, Byvann (bildet), Småvann og Aurevann. Disse vannene er ikke kjent for de aller største stamfiskene, men de gir derimot mye mellomstor fisk i god kondisjon. Rogna er skikkelig rødfarget (dvs. at fiskekjøttet også er det). Byvann gir flest "store" med mye gytefisk i god kondisjon mellom 400-750g (årets største her). Trehørningen har hakket større fisk, men bekken der oppe er ikke så gunstig å stamfiske i som den til Byvann.
Fra elva ved Småvann
Hei. Stamfisket i Lommavassdraget startet bra med god vannstand og bra med fangst i rusene, men siden gikk det nedover. Selv om rusene står fint, er det veldig lav fangbarhet. Er usikker på av hvilken grunn, for vi er innover og sjekker og justerer annenhver dag. Kan være litt tilfeldig, for det er nøyaktig det samme som skjer i Område 5 (øst). Vi gikk med el-apparat forrige helg, og da var det lite fisk i bekkene. Denne helgen var det bedre. Dette skyldes nok at det har vært høy vannføring og dermed enklere for fisken å snike seg forbi rusene. Unntaket er Småvann, hvor vi fanger ok med fisk i 2 ruser. 
El-fisket denne helgen ga brukbare resultater. Ikke så mange fisk som for 5 år siden, men det er helt tydelig at snittet begynner å ta seg opp! Fikk rapporter om en fisk på kilo’n (noe som hadde vært moro), men det var nok sterkt overdrevet... Den var nok nærmere ¾ kg.. Fisk på halvkiloen begynner å bli vanligere, og vi fikk også hunnfisk på 6-7 hekto i Byvann. Vi har også strøket en del del fin gytefisk i Slåttmyrabekken. Her er det nok fint å sette opp en ruse til neste år. Tror blandingen av rusefiske og el-fiske er en god løsning. Vi tar en runde med el-apparatet også neste helg.

Harald 
Fra gytemodningskarret i Lomma.
Legg merke til rødfargen.

Krokskogen/Sørkedalsvassdraget (sentral del):
           

Største fisk: Hann, 77cm, 3300g. Strøket for melke 21.10.12. Den svømmer nå rundt i ett av de mange "Abbortjern".. 

Siken gikk opp i Storflåtakanalen 23.10. Når siken kommer for å gyte, så er ørreten ferdig. Rusene blir stående litt til for å tynne ut i sikbestanden.

Stamfiske på Krokskogen

I år startet vi stamfisket allerede 20. september.  Det var grei vannstand da rusene ble satt. Første sjekk av rusene var fantastisk. Fulle håver i Kanalen og Mellomdammen. Fisken var ikke moden, så vi satt dem i oppbevaringskasser.

Så skjedde det, 50 ml regn i løpet av et langt døgn. Rusa i Mellomdammen hang i en kvase i Søndre Heggelia.  Det var bare så vidt at tre av oss greide å redde den. Det tok nesten en uke før vi fikk rusa på plass igjen. Det samme skjedde i Kanalen. Rusa vrengte seg, og stamfisken fikk fritt leide. Overløpet var så fullt av vann at fisken lett kunne svømme direkte opp i Storflåtan. Vannføringen på disse to stedene varierte mye og flere flommer skapte problemer.

Resultatet av stamfisket i Mellomdammen ("elva" mellom Heggelivanna) var fantastisk. Jeg har aldri sett så mye pen fisk fra Søndre Heggelivann. Jeg har vært med siden 1995. I Kanalen var det ingen storfisker i år, men vi fikk noe rogn og melke.

Vi skulle igjen prøve stamfiske i Langlia. Resultatet der forrige gang det ble prøvd var ikke mye å skryte av. Tre år resulterte kun i småfisk. Vi fant en flott plass i bekken. Bygde opp en fiskefelle og la ut rusa. Forventningsfulle skulle vi sjekke rusa, men hva?! Skiforeningen hadde drevet løypeforbedringer. Treet som vi hadde forankret rusa i var tydeligvis i veien. Tyngden av treet over rusa resulterte i full kollaps. Vi flyttet rusa ovenfor skiløypa. Og den fanget 85 fine ørret. Alle ble strøket for rogn og melke til klekkeriet.

Jan (for ErikA)

I Storflåtan (Sæterroa) ble stamfisket avsluttet 28.10. Rusa hadde frosset fast, så det var litt av en jobb. 5 hanner siste dagen. Noen skikkelige. Den største over 2,5kg. 

 

Nordmarka nord, Område 3:

Største fisk: Hann, 74cm, 4300g, 19.10.2012 i Katnoselva (dvs. gått opp fra St. Sandungen). Den var Floy-merket i ryggfinnen med nr.261. Arkivet viser at den ble fanget på nøyaktig samme sted under stamfiske 24.10.2008. Da var den 70cm og veide 4050g. Litt spesielt at datoen er omtrent lik. Har ikke logg på vanntemperaturer, men gyteprosessene styres nok mye av døgnlengen. Slike storfisker er effektive fiskespisere, så det er litt rart at den omtrent har stagnert i vekst som en firekilos. Etter at de slår over fra insekt til fiskediett eksploderer veksten, men alderen har nok begynt å spille en rolle her. I Sandungen så er det hovedsakelig smårøye det går i, men også noe sik. Den var fortsatt i temmelig god kondisjon og bør holde seg fint i noen år til. Fisken ble sluppet uskadet tilbake i elva etter stryking, og den går vel snart ned i Sandungen igjen. 
Hei, her er en rapport fra Område 3: Veldig positiv overaskelse at Katnoselva i år leverer så mange store fisker, bare synd at det foreløpig bare er hanner. Vi har til nå fått 11 hanner fra 1,1kg til 4,3kg. Det har ellers hvert som det pleier med mindre fisk. Har hatt fin vannføring hele perioden etter avtale og dialog med Morstad. På Sandungskalven har det ikke kommet opp noen større fisker i år heller så langt, lenge siden det har vært noen skikkelige store her. En hunn på 700g er den største så langt. Men det kommer store mengder fin fisk fra 300g til 500g i denne rusa. Kan virke som Sandungen har fått en liten ny vår etter den langvarige nedtappingen, kan vel være en kortvarig topp på matfronten her nå. 
Hannfisk 2.9kg.
Hannfisk 3,4kg.
På Skjortjern holder den fine utviklingen seg i forhold til tynning i forbindelse med stamfiske og tynning/flytting av yngel i bekken med el-app. Gytefisken har god kondisjon og ser ut til å bli et år eldre før den blir kjønnsmoden enn tidligere, men de over 600g glimrer fortsatt med sitt fravær. 
På Grimsvatn har det vært en stor opptur i år med mye bedre kvalitet på stamfisken, håper dette er et resultat av langvarig tynning og ikke bare de nyutsatte store 2-å som allerede er blitt modne. Litt korte gjellelokk på noen av de kraftige og fine hunnene som har kommet opp, men brystfinnene er store og velutviklet. Blir nok uansett et mye bedre fiske her nå til sommeren enn på lenge. 3 store hanner er også blitt floy-merket. 
På minkfronten har vi til nå 6 i fellene, og ingen skader på fisken i rusene.

Freddy

Nordmarka Øst, Område 5:

Her i øst har det til nå ikke vært tatt fisk over 1,5 kg. Oppgangen er litt opp og ned, bra med fisk i starten, men så roet det seg. I den siste uken har det tatt seg litt opp igjen. Vi tok siste strykningen denne helgen. Årets plage har vært stor vannføring i små bekkene, noe som har gitt utfordring med å få rusene til å stå i posisjon mellom hver gang de blir tømt. 
Vi ser stor fisk under brua mellom Elvann og Langvann, men har ikke fått de til å gå i rusa.

Trygve 
Fra stamfisket etter laks/sjøørret til Akerselvaklekkeriet (Oset): 
I Akerselva er det dessverre nå for dårlige forhold, og så lite gytefisk, at det for første gang på 75 år ikke er hensiktsmessig å drive noe stamfiske. OFA har derfor fått tillatelse fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling til å kjøpe inn all nødvendig rogn av laks og sjøørret fra Sandvikselva, for å legge inn på klekkeriet vårt på Oset. Vi har stamfisket der borte sammen med Hamang Klekkeri. Det har vært veldig bra med fisk i Sandvikselva og et tilstrekkelig overskudd til oss. Nytt i år der borte, er at all stamfisken også Floy-tagges før de slippes ut i elva igjen. Disse merkene er hvite med kun et nummer. Tidligere har stamfisken i Sandvika blitt fettfineklippet. Det var flere gjenfangster av fettfinnelippet sjøørret.

Største laks i Sandvika var en hunnfisk (!) på 10,8kg. Det var også en nesten like stor hunn som ikke ble moden sammen med de andre, og den ble derfor sluppet ut igjen da vi gav oss (25.10.). Det var mye mellomstor laks der. De største sjøørretene var vel rundt 4,5kg (hanner). Mye sjøørret rundt 40-55cm. 
Totalt ble det lagt inn minst 100.000 rogn på OFA klekkeriet. Lakserogna er større enn ørretrogn så det er litt vrient å anlå fordelingen i klekkekassene, men det ser ut som 60.000 av sjøørret og 40.000 av laks. Etter klekking til våren, vil yngelen bli satt ut i øvre del av Akerselva i mai. 
Stamfiskelunsj i Bærum

Det livet som finnes i Akerselva nå, har stort sett blitt satt ut fra OFA-klekkeriet etter klorutslippet i mars 2011, eller klekket naturlig av rogn/egg som overlevde nedgravd i grusen. Det er kun ubetydelige rester igjen av eldre fisk. Det er observert under 10 gytefisk i Nedre Foss.

Denne rognen skal gi mer liv i elva neste sommer! Men det tar tid før dette her blir til gytefisk.. 
Det er viktig å huske at de 3 første (og store) generasjonene av laks og sjøørret fra det nye OFA-klekkeriet ble utradert av utslippet før de rakk å dra på sjøbeite. Det er derfor et sammenhengende hull på 3 årsklasser i bestandene som vil forplante seg fremover i tid. Disse klassene hadde hver en forventet levealder på 6-10 år. Når de etterhvert skulle ha kommet tilbake til elva for å gyte, så forventes en tørke av lokal gytefisk. Man får inn litt naturlig spredning av gytefisk fra andre elver, slik som i dag (les: heter ikke "feilvandring"), men vi må nok regne med å kjøpe inn rogn fra Sandvika i mange år fremover. Denne løsningen avhenger av at det er et overskudd av gytefisk å høste fra der, men det er heldigvis mye som tyder på at det kan gå bra. 
Kommentarer (0)Antall visninger (10286)

Forfatter: Dag Øivind Ingierd

Kategorier: Artikler

Nøkkelord:

 

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.

Arkiv