Publisert den 14. mars 2013

Marktips

Når du skal fiske med mark, bør du som både slukfiskere og fluefiskere gjør, ta noen veloverveide valg både før og under fisket. Her får du tips om markvalg, markavling og en huskeliste for markplukking og oppbevaring. 

 

Til fiske i Oslomarka er fire marktyper mest aktuelle:

Løvmark(Lumbrius rubellus): Arten er kjent som rødmark eller skogsmeitemark. Et førstevalg til ferskvannsfiske. Liten og rødbrun med livlige bevegelser, som med farge og lukt frister all ferskvannsfisk. Lever i ferske komposthauger, i løvhauger og i barkfyllinger.

Kompostmark(Eisenia fetida): Også kalt tigermark på grunn av tydelige tverrstriper rundt kroppen. Brunrød med tynne gulaktige ringer som markerer leddene. Opptil 10 cm. Fås kjøpt i sportsbutikker. Artens store fordel er kraftig lukt. Finnes i gamle komposter og i møkkadynger. Under stille dager, i mørke, i dårlig sikt eller når fisken er stasjonær, er marken god grunnet sterke luktstoffer. Ulempe at den fort blir løs og slapp i konsistensen og dermed sitter dårlig på kroken og må ofte byttes.

 

 

Hvitmark(Aporrectodea galiginosa): Arten har gråaktig farge og kalles ofte grå meitemark. Marken er seig, tåler tøff behandling og sitter godt på kroken. Ulempe at den avgir mindre lukt og ikke er like livlig. Finnes i leirjord og i feit løvjord. En cocktail med hvitmark og en av sine røde brødre skaper variasjon og kontraster. En god mark under harvefiske om høsten da den sitter godt på kroken og gir fin kontrast mot mørk nattehimmel.

Doggmark(Lumbricus terrestris og Allolobophora longa): Kommer i to utgaver. Brunfiolette og svært lange, opptil 30 cm. Holder til i plener, på jorder og i blomsterbed. Kommer opp til overflaten om natta for å finne føde. Mye doggmark kan finnes på nyklipte plener i fuktige (dogg) netter. Bruk lommelykt i jakten.

Til generelt ferskvannsfiske er ofte marken for stor, men til harvefiske kan den sammen med hvitmark være uslåelig. Er også såpass tung at den gir kastevekt.

 

 

 

Markavling

Ved enkle tiltak kan du anlegge en komposthaug og få jevn tilgang på mark. En komposthaug av organisk kjøkkenavfall bør anlegges på et skyggefullt sted med en viss dybde. Med et dypt jordsmonn kan marken krype under telefryst jord om vinteren. Kompostmarken trives best i en komposthaug, er produktiv og har komposten blitt tilført nok avfall og ikke har tørket ut, vil komposten etter hvert myldre av mark. Du kan også anlegge en løvhaug med løvmark. Her kan du samle løv i en haug på et litt fuktig og lunt sted. Løvet må holdes fuktig. En nyanlagt kompost- eller løvhaug, kan gis en god start ved å tilføres mark.

 

 

For fersk mark året rundt, er en enkel metode å plukke masse mark under regnvær om høsten. Ha en vaskebøtte med lokk i kjelleren eller garasjen, og putt marken oppi. Bøtta bør være fylt opp med sand, litt grus, jord og på toppen et moselag. Da trengs det kun å tilføre litt tørket løv og havregryn en sjelden gang. Mark i bøtte bør ikke mates med matavfall. Da dannes ofte mugg, og marken kan stryke med.

 

 

 

Huskeliste for markplukking og oppbevaring

 • Hovedregelen ved markplukking for fiske i ferskvann er å plukke mark fra fem cm. og mindre.
 • Bruk en krafse når du leter. En spade kan lett kappe marken i to, og en delt mark bør kastes.
 • Generelt vil mange små mark lage mye liv og lokker bedre enn en enslig stor. Er fisken i bittet kan du bruke større mark, er fisken vrien må du ned i størrelse på både mark og krok.

 

 • Skitne hender. Et par nyvaskede såpeduftende hender kan smitte over å gi marken en lukt som ikke oppfattes som godlukt av fisken.
 • Mark er avhengig av å ha det litt kjølig, 5-13 grader er fin temperatur. Den må i tillegg ha litt fuktighet, få nok luft og noe å spise.
 • Markboksen kan være en bredbunnet plastboks med luftehull i topplokket, og bør kunne festes i beltet eller være lys for å skille seg ut i lyngen eller i mørket.

 

 • For kveldssturen kan markboksen fylles med jord og løv fra der marken plukkes.
 • På overnattingstur må marken ha det fuktig og ha tilgang til mat. Løvmark, hvitmark og kompostmark trives i feit jord blandet med sagmugg eller råttent løv og fuktig mose. Vurder også om jorden bør skiftes i løpet av turen, slik at marken får ny luftholdig jord og frisk næring.
 • Doggmark skal ikke legges i jord, da dør den raskt. Bruk opprevet og fuktig avispapir som strøs i markboksen. Det gir føde, fuktighet og luft. Doggmark har kortere oppbevaringstid enn de andre marktypene.
 • Mark er sårbar for direkte sollys, uttørring, høye sommertemperaturer og frost, men riktig oppbevart kan den leve i flere måneder.
 • I varmt vær kan en fuktig mosedott i boksen holde temperaturen nede.
 • Glovarm bil. Skal du kjøre langt bør markboksen settes i en kjølebag.
 • I varmeperioder må marken under fisketuren konstant oppbevares i skyggen. Orienter deg om hvor morgensolen står opp, og plasser markboksen i ly for den. Under regnvær settes markboksen i ly, eller snus på hodet.

 

Kommentarer (0)Antall visninger (23375)

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.

Arkiv