Publisert den 12. juni 2013

Laks til Akerselva

Laksen fra OFA-klekkeriet i Maridalen ble satt ut mandag 10. juni i en perfekt vanntemperatur på 13 ºC.

Vi spredte 40.000 yngel i de øvre og friskeste delene. De var utrolig flotte. Dette er utvilsomt den fineste fisken vi har produsert i Maridalen. Det er fristede å tro at det har noe å gjøre med genene fra de oversolide stamlaksene sist høst. Som med sjøørreten har vi tillatelse til å supplere stamfisket vårt med lakserogn fra Sandvikselva, og der var det noen rugger som ble strøket. Lakseyngel er ca. 1/3 større enn sjøørretyngel. Under pakkingen var det også tydelig at de er mye raskere og mer ivrig til å sprette enn ørretyngel. De fikk være noen ekstra dager på klekkeriet i nedkjølt vann over helga, det så ut til å være gunstig.

Hovmester Nilsson

Medlemmene på Akerselvalaget stilte med en bil og sammen med anleggsbilen ble etterhvert over 70 fiskeposer spredt på de best egnede strekningene. Vi holdt på fra kl 14 og var hjemme kl 23.

Laksen bruker som kjent de mer rasktflytende delene av elva. Den nye yngelen er lite mobil og veldig sårbar, så det er avgjørende å velge ut de beste plassene. 

de beste oppvekststrekningene for laks og for ørret ble tegnet inn på en befaring før utsettingene

Yngel må dessuten spres mest mulig fra hverandre, og gjerne settes ut midt i det grunne og kuperte elveløpet der det er aller kjipest å vade (Magz satte ut seg selv).

Lakseyngel spiser alt slags driv av insekter som kommer med strømmen. Viktige næringsdyr i elva er nymfer av døgnfluer og steinfluer, samt larver og pupper av små tovinger (mygg, knott) helt i starten. Om sommeren spiser de dessuten en del landinsekter som faller i elva.

Flere har ringt inn og meldt om store fiskestimer langs land, men dette er ørekyte. Den nye ørekyta som slapp seg ut fra Maridalsvannet etter klorutslippet har eksplodert i antall siden fiskepredatorerene i og langs elva ble borte. Ørekyte spiser mye av de samme næringsdyrene som laksefiskene gjør, så de bremser utvilsomt utviklingen. Over tid vil derimot økosystemet komme mer tilbake i balanse igjen, og ørekytebestanden stabiliseres ned mot et normalt nivå. De liker heldigvis ikke rasktstrømmende vann og viser seg derfor mye mer åpenlyst enn de unge laksefiskene.

 

Laks krever enda bedre vannkvalitet enn ørret. Man finner heller aldri en laks i en stillestående bakevje, slik som med enkelte ørret. All unglaksen får dermed hovedvannstrømmen rett inn i gjellene og det gjør rekrutteringen ekstra sårbar for alle slags akutte giftutslipp i elva. Selv små utslipp kan være fatale med alle de fossene. Dette er nok årsaken til at det ikke ble funnet en eneste overlevende unglaks etter klorutslippet, kun litt nedgravd rogn klarte seg. Laksen er derfor en viktig indikatorart etter akutt forurensing. For kultiveringen er en sunn laksebestand det optimale målet i en så urban byelv.

denne gamle kjøletanken for melk er koblet til vanninntaket og har fått bremset plommesekkforbruket nå helt på slutten slik at utsettingstidspunktet ble perfekt

Vi regner med at disse nysatte fiskene nå vil stå 2 til 3 år i den øvre delen av elva som lakseparr (unglaks). Lakseparren likner mye på en liten ørret, men skilles ganske lett ved at de har klart større brystfinner, de mørke "fingeravtrykkene" (parr-merker) på sidene, og ved at de aldri har den lille røde prikken ytterst på fettfinnen som ung ørret oftest har. Før de vandrer ut i sjøen (forsommeren) blir de helt sølvblanke og da kalles de smolt, da er de gjerne snaut 20 cm. I smoltifiseringsprosessen tilpasses de et liv i saltvann. Sølv er den beste kamuflasjefargen i de frie vannmassene. Siden det heldigvis ikke finnes noen oppdrettsanlegg i Oslofjorden, er det ikke noe problem med unormalt høyt lakseluspåslag på veien ut til havet.

etter 2-3 år i havet så kommer forhåpentligvis noen slike tilbake!
posene fylles med 2/3 ren oksygen, og legges i isoporkasser med lokk under biltransporten ned for å holde lavest mulig temp.

Nå er så klart elva fredet mot alt fiske og gytefiskbestanden nede på et minimalt nivå, men om disse utsettingene viser seg å klaffe og det kommer tilbake mye gytefisk fra havet, kan muligens elva åpnes for fiske om rundt 5 år. Arbeidet med den nye laksetrappa i Nedre Foss er i gang. Det er viktig at det også blir bygget laksetrapp i Øvre Foss for at den naturlige rekrutteringen skal kunne monne. Vi ønsker å sette ned et undervannsvideokamera i laksetrappen som registrerer all fisken http://www.vaki.is/Products/RiverwatcherFishCounter/ 

Dette systemet kan kobles LIVE på OFA-siden. Slike data er nyttige for forvaltningen med tanke på både fiskesesong og stamfiske, og det vil sikkert øke interessen for å ta bedre vare på elva.

Kommentarer (0)Antall visninger (13305)

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.

Arkiv