Publisert den 8. september 2013

Krepseflytting!

Nå setter vi ut masse ny kreps i Akerselva. Foreløpig er 170 liter sluppet ut, dette blir bra!

Krepsebestanden ble som kjent hardt rammet av klorutslippet våren 2011. En undersøkelse sist høst fant kun 27 individer, nå er målet å åpne elva for krepsing så fort som mulig.

Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Oslo og Akershus, Oslo Kommune Bymiljøetaten og Vann og Avløpsetaten har derfor gitt OFA spesialtillatelse til å samle inn kreps oppstrøms i vassdraget for å slippe dem ut i Akerselva.

Tillatelsene har svært strenge begrensninger for å sikre at aktiviteten ikke skal medføre noen skade; Alt utstyret, inkludert båt, skal desinfiseres før bruk. Det skal ikke innføres fremmed materiale av noe slag. Krepseåtet skal dessuten kun være fisk som nylig er fanget i det samme vannet.

All aktivitet skal dessuten meldes og registreres kontinuerlig av døgnvakta. En stor takk for disse tilpassede tillatelsene som gjør kultiveringstiltaket vårt mulig. Vann og Avløpsetaten kompenserer dessuten OFAs utgifter for å bygge opp livet i Akerselva på nytt.

Om sommeren vandrer litt kreps ut gjennom bunnluka til demningen fra Maridalsvannet på egenhånd,  men dette tar altfor lang tid å vente på. Målet er å tilby et populært krepsefiske igjen så raskt som mulig, da ingen er tjent med en totalfredning i mange år. Det beste miljøvernet i bynære strøk er å gi en tilgang til å benytte ressursen, ellers sliter restriksjonene fort på det lokale engasjementet for å ta vare på elva og respekten for regelverket.

Den nye krepsen blir finfordelt på alle de beste oppvekstlokalitetene i elva. Poenget er først og fremst å styrke gytebestanden som skal gi opphav til noen nye, sterke årsklasser. En hunnkreps kan ha flere hundre rognkorn. Først når de nye årsklassene blir fangbare vil man kunne oppleve tettheter slik som før utslippet. Lav konkurranse og rikelig med skjulesteder og næring gir optimalt grunnlag for tallrike og raskvoksende generasjoner. 

Publikum langs elva har vist stor interesse og er storfornøyd med at det settes ut så mye kreps! Sist torsdag var 2 barnehageklasser med på å slippe ut kreps ovenfor Frysja.

 

Krepsen har blitt samlet inn ved både teinefiske og lystring med gjeddebiter som agn. Teinefangsten har vært varierende, mens lystringen har vært mest effektiv. Det vil bli lystret mer denne uka.

Rundt 200 effektive arbeidstimer er lagt ned. Dagene starter med fangst av lokal og fersk åtefisk. Gjedde er både enklest og raskest å få tak i her. Det er vel ikke det aller beste krepseåtet, men en stor fisk er til gjengjeld oftest nok til et helt døgns brukbart krepsefiske. Det er også brukt litt abbor, mort, krøkle, sik og brasme.

170 liter er så klart ikke i nærheten av å erstatte de mengdene som forsvant med klorutslippet. Det mangler garantert flere hundre tusen småkreps i den over 9 kilometer lange elva, så vi søker om å fortsette med dette arbeidet også i 2014 og 2015.

I en såpass urban elv med stor etterspørsel etter krepsekortene, vil det være et fornuftig kultiveringstiltak å supplere med litt ny kreps til hver sesong på lik linje med et ordinært fiskeutsett. Siden krepsen bare hentes oppstrøms i samme vassdraget vil det ikke være noen fare for spredning av fremmede sykdommer eller parasitter. En slik type krepseflytting kan kun være positivt. Derfor kommer vi til å søke til myndighetene om å få fortsette med tiltaket også etter at Akerselva igjen er åpnet for krepsing. Foreløpig er all fisk og kreps i hele elva fredet.

 

Kommentarer (0)Antall visninger (12044)

Forfatter: Dag Øivind Ingierd

Kategorier: Akerselva, Nyheter fra administrasjonen

Nøkkelord:

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.

Arkiv