Publisert den 19. juli 2014

Sommerutsett i Akerselva

Nå har det akkurat blitt satt ut nye 50.000 stk. 1-somrig laks og 10.000 stk. 1-somrig sjøørret i Akerselva!

Disse er fra det første kullet som klekket altfor tidlig i vinter og som måtte flyttes fra Oset-klekkeriet i Maridalen til anlegget i Sørkedalen for startfôring. Finere, større eller mer gunstig settefisk av laks og sjøørret har vi aldri hatt. De kommer fra stamfisk strøket i Sandvikselva sist høst.

Dette sommerutsettet vil klaffe bra. Bare det ikke skjer nye giftutslipp i løpet av 2-3 år, så vil det vandre ut mye smolt i fjorden. Nå har vi hjulpet dem over den mest kritiske kneika med ellers høy dødelighet i denne urbane elva. Og de er mye større og mer robuste enn den ufôrede fisken som ble satt i mai (hadde ikke plass til å fôre opp alt). I regulerte elver er det den minste fisken som er mest utsatt for strandingsproblematikk når vannføringen reguleres. Akerselvautsett i juli er også bra siden den optimale vanntemperaturen gjør at de er raskere og mer mobile i den sårbare etableringsfasen da de må finne revir, etc.

Fisken ble fraktet fra anlegget i fiskehengeren med tilkoblet oksygenrist. For å få lik vanntemperatur ble det tappet elvevann i tanken. Fremme ved elva kjøres det langs turveiene så langt det går med hengeren. Fisken håves deretter over i bøtter som trilles langs elvekanten, og overlates til en som vader midt i elva og sprer dem på alle brukbare oppvekssteder.

Vi startet med sjøørreten helt øverst i elva nedenfor demningen til Maridalsvannet og satte videre laks helt ned til forbi svingen ved Blå.

Dette er en tidkrevende jobb i en 9 kilometer lang elv. På torsdag brukte 3 mann over 10 timer i elva. På fredag måtte den samme jobben utføres av 2 mann. På de beste strekkene ble det spredt ut til en tetthet på drøyt 300 ungfisk pr. 100 m2.

Fiskeutsetting i Akerselva er populært. Alle med et snev av fiskeinteresse stopper opp og lurer på hva som skjer og om de kan bidra med noe. Vi fikk engasjert mange turgåere til å passe på at det ikke tyvfiskes før elva åpnes for fiske.

1-somrig laks

De beste oppvekststrekkene er ovenfor Nydalsdammen. Fisken trives der det er skygge fra overhengende trær. Ørret er den mest sky fisken vi har, mens laks er ekstremt sårbar for alle typer forurensning. Kantvegetasjonen fungerer også som naturlige fôringsautomater med landinsekter om sommeren. Nedfallsløvet er viktig næring til bunndyr og vannlevende insekter som yngelen lever av hele året. Det sier seg selv at betong- og asfaltjungelen nede i byggesonen ikke er det samme. Dette må kompenseres ved at både laks og sjøørret får vokse opp i de friskere og mer naturlige øvre delene av elva. Her oppe er også risikoen for akutte giftutslipp mindre og man unngår at hele bestanden med rekruttering ryker ved neste uhell.

Etter 2-3 år på elva, slipper de seg nedover og utfor fossene på vei ned til sjøen. Smolten er tilpasset å rase utfor kraftige fossefall, så det går fint. Likevel burde det vært pigget vekk en stor stein på den ene siden av fallet fra demningen i Nydalsdammen. Den kunstige steinura på nedsiden av Grønvoldsdemningen er heller ikke optimal. Dette bør fikses innen 2 år.

Urban fiskeutsetting

Dette sommerutsettet på totalt 60.000 1-somrig fisk kommer i tillegg til 25.000 ufôret yngel av laks og 20.000 ufôret yngel av sjøørret som ble satt ut tidligere i våres. I år har det også blitt satt ut 750 stk. 2-somrige ørret av Nordmarkastammen i området rundt Stilla og Nydalen.

Da er det totalt satt ut godt over 350.000 fisk i Akerselva etter klorutslippet i 2011. Derfor begynner det å bli mer liv å se. Men de eldste er altså maksimalt 3,5 år gamle (med unntak av litt innlandsfisk som har sluppet seg ned fra Maridalsvannet). På grunn av unormalt lav næringskonkurranse og typisk kjempeoppsving av raskt etablerbare arter som fjærmygg etc. etter giftutslipp, så vokste de første ørretene som ble satt ut våren etter klorutslippet fort. De er nå rundt 400-500g og kjønnsmodne. De skal få gyte til høsten. Det er derimot ikke mange av dem. Det er mest fisk i elva fra fjorårets utsetting, samt fra årets kull. Det første kullet må få gyte naturlig minst en gang før det åpnes for fiske. Vi oppfordrer alle som går langs elva til daglig om å informere tyvfiskere om at elva ikke er åpnet for fiske enda.

Sjekk også ut Akerselva-info artikkelen på forsiden.

Kommentarer (0)Antall visninger (5407)

Forfatter: Dag Øivind Ingierd

Kategorier: Nyheter fra administrasjonen

Nøkkelord:

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.

Arkiv