Publisert den 18. oktober 2014

Stamfiske sjøørret

Til sommeren skal anlegget i Sørkedalen tørrlegges i en kort periode i forbindelse med montering av nytt vannbehandlingssystem. All settefisken må ut innen august 2015. I høst er det derfor ikke noe poeng i å legge inn ny ørretrogn fra Marka, siden utsetting av ung 1-somrig ørret stort sett bare er å mate abboren. Klekkeriet fylles derimot opp med masse rogn av sjøørret og laks som hentes fra Sandvika! 1-somrig sjøørret og laks er fin størrelse til Akerselva. Nå har vi ledig plass til å gjøre fisket i fjorden enda bedre. Ved å løse fiskekort for Marka, er du dermed også med på å støtte opp om sjøørretfisket.

 

Akerselvaklekkeriet som lå i Maridalen er nå slått sammen med Settefiskanlegget i Sørkedalen. Det gav først plass til drøyt 300.000 rogn.

Og med nye og mer effektive filterløsninger, så ble det totalt frigjort plass til ytterligere 100.000 rogn i klekkerennene. Det spørs om vi klarer å fylle opp, men nå står det iallefall ikke på plassen. Vi kommer også til å legge inn de faste rognkorna til Lysakerelva.

Sjøørretrognen ble lagt inn i 2 omganger, mandag 13.10. og søndag 19.10. Drøyt 300.000 rogn. Det blir det mye sjøørret av. Vanntemperaturen (som var for høy i fjor høst) er nå helt ideell med rundt 6 grader.

 

Stamfisken fanges fortsatt i Sandvikselva, et samarbeid mellom Hamang Klekkeri (med Vestre Bærum Sportsfiskere) og OFA. Den gytegenerasjonen som skulle opp i Akerselva i år, var den yngelen som ble hardest rammet av klorutslippet i 2011. Det ble ikke påvist en eneste overlevde lakseyngel etter utslippet til tross for flere omfattende undersøkelser. Nå er det så klart litt gytefisk i Akerselva i høst også, men det er ikke noe rognoverskudd å høste av til klekkeriet. Det er viktigere at disse fiskene får gyte naturlig på de nye plassene. I løpet av sist uke ble det observert 12-15 gytefisk ved Øvre Foss, pluss noen få par som graver gytegroper litt lengre nede. Det er flest fisk rundt 1-2 kilo (sjøørret). Et par veier nok 4-5 kilo, mens 2 laks skiller seg ut og er vesentlig større. Når det går lite vann og man ser såpass store gytefisk, så blir man lett fristet til å tro at ting er i orden igjen. Men tidligere når bestanden var helt nede på bunnivå, og før det nye klekkeriet kom i gang, så var det vanlig å flytte opp 20-30 gytefisk med håv fra Nedre Foss hver høst. Det ser ut til å ligge stabilt rundt der i år også. Nå har elva i tillegg vært totalfredet mot alt fiske siden 2011. Så sent på sesongen, helt oppe ved vandringshinderet, så skulle det stått godt over 100 store gytefisk nå, spesielt etter det siste regnværet. Det er vist til at naturlig spredning (det heter ikke feilvandring) mellom naboelver kan være opptil 14%. Med den store bestanden som er i Sandvikselva, så er det sannsynlig at de fleste gytefiskene i Akerselva har vokst opp der borte. Naturlig spredning gir nok noen titalls oppvandrede gytefisk hver høst uansett hva som skjer i Akerselva. Det er veldig viktig at det ikke tyvfiskes på disse få fiskene. De fleste står oppe ved Kuba. Hjelp til med å passe på! Husk at det er snakk om 2 arter og at det trengs både hanner og hunner av hver art for å gyte. Da er et titalls observerte fisk fryktelig lite. Fredag kveld ble det meldt om 4 tyvfiskere med slukstenger ved Øvre Foss, men de var ikke der da oppsynet dukket opp. Nå er fisken i Akerselva totalfredet, og man kan fint ringe politiet og melde ifra om slik miljøkriminalitet. Vi er i dialog med Kommunen om nødvendigheten av å sette opp infoskilt langs elva om vern av fisk. Gytefisk så sent på året har heller ingen matverdi.

Den nye laksetrappen ved Nedre Foss fungerer fint. Så lenge inngangen til laksetrapper blir plassert helt oppe ved vandringshinderet, og de fører nok vann, så virker det. Denne konstruksjonen er egentlig ikke noen trapp, det er mer en passasje. VAKI laksetelleren står nedsenket i det nest øverste kammeret, men det har vært problemer med å få tilknyttet strøm så fisken svømmer bare rett gjennom uten å bli filmet. Nå er ting på gang. Forhåpentligvis får vi testet den ut i høst, og så er systemet fullt oppe og på nett neste sesong. Det må lages faste rutiner for å rense både passasjen og fisketelleren for kvister og løv, samt en mer effektiv oppsynsordning.

Stamfisket i laksetrappen i Sandvikselva har gått veldig bra. Det er nærmest en blåkopi fra i fjor, både med hensyn på modningstidspunkt og mengde fisk. Fisken kom nok litt mer konsentret i år, siden det har vært så lite vann.

Hamang Klekkeri fylte opp Sandvika-klekkeriet sitt med rikelig av sjøørret uten problemer. Overskuddsfisken ble strøket til OFA. Det er også samlet inn mye stor laks, men de har foreløpig ikke blitt riktig strykeklare, så ingen av klekkeriene har lagt inn noe av det enda. Mer om laks senere.

Når fisken får gytedrakt øker slimproduksjonen og skjellene sitter hardere fast. De tåler derfor mer behandling enn til vanlig. Mange bruker derfor en vott til å holde fisken, det gir mindre skade enn om man skulle miste den

Mange elever fra de lokale skolene er innom i naturfagstimen og ser på stryking av stamfisk. De får en innføring i at det finnes stor laks og sjøørret i elva, hvilke urbane utfordringer som truer og behovet for vern og fiskekultivering. Selv om det ikke er så mange sportsfiskere, så er det viktig å bruke tid på undervisning. Dette kan være fremtidige lokalpolitikere, byråkrater, journalister og ansatte i lokale bedrifter som kommer til å ta avgjørelser som berører elva.

En del av stamfisken blir merket med en liten plastremse i ryggfinnen. Der står det Sandvikselva og et nummer. Etter stryking for rogn/melke blir lengde og nummer notert før fisken slippes tilbake i elva. I år er det merket 600 sjøørret med blå floy-merker. I 2013 ble det brukt røde merker, og i 2012 hvite. I 2011 ble fiskene fettfinneklippet. I år har det vært en del gjenfangster, flest røde, men også hvite og fettfinneklippede sjøørret. Etter stamfisket i 2013, tok det ikke lang tid før en av de rødmerkete fiskene ble gjenfanget på Hvaler! Sjekk sjøørreten du får i sjøen etter flotyags i ryggfinnen. Det er nummer og lengde som de vil ha tilbakemeldinger om. Meld gjerne ifra til OFA også, så videreformidler vi infoen til kollegaene i Sandvika.

Sjekk ut mer info her: https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Kommunaltekniske-tjenester/Natur--og-idrettsforvaltningen/Aktuelt/Floymerking-av-sjoorret/

Kommentarer (2)Antall visninger (7570)

Forfatter: Dag Øivind Ingierd

Kategorier: Akerselva, Forside - Rubrikker

Nøkkelord:

2 kommentarer på artikkelen "Stamfiske sjøørret"

0
0

espenh

21.10.2014 18:37

Leste om oppdrett av sjøørretyngel til settefisk i siste Alt om Fiske. Forsøk har vist at sjøørretyngel som har god mattilgang i ferskvann ikke vil ta sjansen på den farlige ferden til sjøen for å spise seg opp. Instinktet forteller den at det ikke er verdt risikoen å bli spist eller dø på veien, dersom mattilgangen er god. Da vil den heller gjerne forbli en ferskvannsørret i elva.

Det har jo konsekvenser for hvor mye man bør startfore sjøørretyngelen før man setter den ut. Er det noe å ta i betraktning?


0
0

Dag Øivind Ingierd

22.10.2014 21:21

Hei! Nei. Den største utfordringen til fisken i Akerselva (og andre hardt regulerte elver) er strandingsproblematikken og lav minstevannføring. Akerselva har i tillegg en høy risiko for akutte giftutslipp. Det aller beste for sjøørretfisket i fjorden ville nok være å fôre yngelen helt frem til nærmest ferdig smolt, slik at oppholdstiden for oppvekst i denne urbane elva ble kortest mulig. Det er ikke helt gjennomførbart plassmessig her, men har som mål å fôre opp yngelen frem til de blir mest mulig mobile. Ufôret yngel har en lei tendens til å gjemme seg i en dam som dannes under en stein eller rot, og så bli værende der og strande når vannføringen i elva reguleres kunstig ned. Dette er årsaken til de store utsettingspåleggene for vassdragsregulanter ellers i landet. Det er derimot viktig å sette ut skikkelige mengder med litt større ungfisk, så vil konkurransen om både revir og næring ganske raskt tvinge de nedover og ut av seg selv. Noen blir alltid stående, men det blir ikke mye stasjonær ørret av denne yngelen her

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.

Arkiv