Publisert den 20. desember 2014

OFA-info

Nummer 8, 2014

Isfiske

Isen har lagt seg på de fleste vannene i Nordmarka. Det er alltid vanskelig å si at isen er "sikker", men det har vært isfiskere utpå alle de mest populære røyevannene som Øyungen, Elvannet, Langvannet, Nordvannet og Trehørningen.

Nordmarkarøye des.2014

Det er målt over 10 cm is på Elvannet. Enkelte vann har noe tynnere is (særlig på Langvannet og Trehørningen varierer tykkelsen en del midt utpå). Det ligger litt snø på, så man må være forsiktig. De virkelig store sjøene i Nordmarka bør man fortsatt holde seg unna. Røyegytingen er for lengst over, men det er alltid litt røye rundt de tradisjonelle varpene.

 

Akerselva

Vi skal lage infoskilt om fisk og fiskeregler til Akerselva sammen med Bymiljøetaten og Fylkesmannen. Skiltene skal ha figurer av både voksen og ung ørret/laks og litt tekst. Etter en så lang fredningsperiode må skilting på plass før det kan åpnes for fiske. Planen er å inndele elva i 3 soner hvor den øvre er lengst og skal ha innlandsfiskeregler som i Marka. Den midtre skal være en frisone hvor fisken skal være fredet hele året (mellom Øvre Foss og laksetrappen). Den nedre er gytevandringsområde for anadrom fisk og skal ha egne fiskeregler. I første omgang er det aktuelt å åpne den øvre sonen for fiske.

 

Fisketeller Akerselva

Fisketelleren ble montert i laksetrappen (Nedre Foss) i sommer, men selve området rundt er fortsatt en anleggsplass så vi fikk ikke koblet til strøm i år. Vi fikk penger fra Fylkesmannen til å tilpasse stålramme og telleren i trappen (stor jobb). Alt utstyret er nå klart for å kobles rett ut på OFA-siden til neste sesong. Den trådløse mottakeren og PC-en står hos Kunsthøyskolen på den andre siden av elva. Telleren ble tatt opp for vinterlagring og rengjøring i starten av desember. Den veier rundt 400 kilo. Vi har fått lov til å oppbevare den tørt og frostsikkert hos VAV på Oset, noe vi er takknemlige for.

Laksetelleren er en ståltunnel som fisken svømmer gjennom på vei opp laksetrappen. Ved inngangen til tunnelen er det en sensor som utløser et videokamera (og lys) når fisken passerer. Videofilen legges deretter automatisk inn i et skjema på OFA-siden med dato og klokkeslett. Vi har også kjøpt et kamera som skal filme LIVE nede i elva, men det er fortsatt litt usikkert hvor og hvordan det best skal monteres. Vi satser på å plassere ut telleren til sommeren og få den i drift først.

 

Det ble observert et titalls gytefisk på Kuba-strekningen ovenfor trappa i høst. Den ene var skikkelig stor (mulig 8-9 kilo). Det viser at trappa fungerer fint. Fisken har også svømt gjennom tellertunnelen uten problemer. Det stod fortsatt en hannlaks rundt 3kg på Kubastrekningen (midt i elva rett på nedsiden av brua med alle hengelåsene) da vi tok opp telleren. Den hadde ikke en eneste hvit flekk og virket pigg. Den står nok fortsatt der hvis noen er forbi.

 

Status Anlegget

Det har blitt øyerogn på alt i klekkeriet og det ser veldig bra ut. Med dagens vanntemperatur ligger det an til SØ-klekking i starten av februar, mens laksen ligger et par uker etter. Det er heldigvis ikke så altfor tidlig, og etter at plommesekkstadiet er over så burde vanntemperaturen være på vei opp. Vi har også fått i gang begge grunnvannsbrønnene og har dermed en del 6 graders vann å spe på med til startfôringen. Vi la inn ca. 300.000 sjøørretrogn og 120.000 lakserogn. Etter sjokking og plukking av ubefruktet rogn, så er det nok fortsatt godt over 400.000 igjen. Det er et veldig bra befruktningsresultat for vår type stamfiske og anlegg. Det ser ut til å bli mye sjøørret til fjorden! Fisken skal settes i Akerselva til våren/forsommeren. Noe av det skal i Lysakerelva. Det er også en søknad inne hos Fylkesmannen for å få lov til å sette en del sjøørretyngel i Ljanselva. Målet er å gjøre sjøørretfisket i fjorden best mulig.

Beholdningen av settefisk på anlegget er nå ca. 55.000 1-årig ørret, 5.500 2-årig ørret og 1.200 3-årig ørret. Pluss litt 1-årig laks. Det er veldig fin kvalitet på disse. Laksekaret har dessuten fått litt spesialbehandling med steiner og skjulesteder (selv om det skaper masse ekstra rengjøringsjobb). Laksen skal merkes og settes i Akerselva i juni.

Inntaksvannet fra elva er nå på frysepunktet, men vi sper på med litt grunnvann og holder det rundt 2 grader. Appetitten er minimal, men de tar litt fôr utover ettermiddagen. Dødeligheten i dette kalde vannet er nærmest lik null. Daglige rutiner er renspyling av karene for partikler, påfyll av fôr, plukking av dødrogn og vasking av filtervatt, samt vedlikehold på vannbehandlingsrommet med rensing av trommel- og sandfilter.

 

Julelunsj

Det er tradisjon å invitere noen av mannskapene til en hyggelig julelunsj på anlegget. Det ble servert fisk til 17 personer. Røkt, gravet og raket ørret, og varmrøkt sik fra Marka.

 

Fiskekortsalg

Fiskekortsalget er opp ca. 175.000 kr i forhold til 2013. Det er snakk om rundt 700 fiskekort.

 

Støtte fra Oslo Kommune

Oslo Kommune har bevilget et engangsbeløp til OFA på kr 1,2 millioner til prosjekt RAS (nytt vannbehandlingssystem på settefiskanlegget). Det kommer mer info om dette senere!

 

God jul fra oss på anlegget

Kommentarer (0)Antall visninger (6057)

Forfatter: Dag Øivind Ingierd

Kategorier: Forside - Rubrikker, OFA-info

Nøkkelord:

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.

Arkiv