Regnbueørret

Publisert den 3. juni 2012

Regnbueørret

(Oncorhynchus mykiss)

Regnbueørret har prikker over nesten hele kroppen, unntatt på buken. Den har også prikker på deler av rygg- og halefinnen. Prikkenes intensitet og størrelse kan variere, i likhet med fiskens generelle farge. Regnbueørret er lettest å skille fra ørret gjennom sine fiolett-rosa kinnskjell og bånd langs sidene.

Det finnes to varianter av regnbueørret, den som til vanlig kalles regnbueørret og en anadrom variant som kalles steelhead. Sistnevnte vandrer ut i sjøen og foretar gytevandring til fødeelva.

Regnbueørret kan nå en vekt på mer enn 20 kg. Sean Konrad, en sportsfisker fra Canada, landet i 2009 et eksemplar som veide 21,78 kg og målte 107 cm. Fisken, som er rekord på stang, ble fanget i Diefenbaker-reservoaret i Canada. Fiskeoppdrettere i Europa, USA og Canada hevder imidlertid at oppdrettede eksemplarer av arten kan nå en vekt på opp mot 35 kg.

 

Regnbueørret var opprinnelig utbredt langs Stillehavskysten i Nord-Amerika, fra Alaska i nord til grensestrøkene mellom California og Mexico i sør. Arten er imidlertid for lengst introdusert til nesten alle verdensdeler og en rekke nye land, blant annet til Norge.

 

I Oslomarka ble den tidligere sluppet ut i en rekke tjern. Den vokser fortere enn ørret og blir ofte svært rød i kjøttet. Den er også villere og mer akrobatisk enn ørret. Man hører ofte at den "brenner lyset i begge ender" og dermed ikke blir så gammel. I dag er disse ustettingene for lengst historie. Regnubeørreten hadde problemer med å reprodusere og døde relativt raskt ut der den ble introdusert. Den hadde også en tendens, slik som bekkerøya, til å vandre nedstrøms og ut av lokalitetene. Den regnes som utdødd fra OFA-land. Det var en periode at det dukket opp en og annen "steelhead" i fjorden og i Akerselva, og dette ble antatt å være rester av fisk som hadde sluppet seg ned og ut vassdragene. Det går fortsatt noen løse rykter om en og annen fangst i, eller i nærheten av, private dammer osv, men det er mye usikkerhet rundt opprinnelsen til disse.

Kommentarer (0)Antall visninger (7969)

Forfatter: Dag Øivind Ingierd

Kategorier: Arter

Nøkkelord:

 

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.

Arkiv