Publisert den 16. juni 2016

Velkommen til fiske i Akerselva 2016

1.juli åpnes Akerselva for fiske etter laks og sjøørret.

Hardt arbeid og utsett av 700.000 fisk har gitt resultater bare 5 år etter klorutslippet.

 

OFA ønsker velkommen til fiske etter laks og sjøørret i Akerselva fom 1.juli tom 30.september 2016. Dette første året er et test år der vi gjør erfaringer fra fiskeinteresse, fangster og oppgang av fisk.

Vi tester ut salgsform og prisnivå og har valgt i første omgang å gå ut med lav pris og et begrenset antall fiskekort for salg pr døgn.  Priser og antall kort lagt ut for salg kan endre seg ut fra fisketrykk og interesse. 

 

·         Fiskekortsalget starter kl. 18.00 torsdag 30.juni 2016

·         Fiskedøgnet starter kl 06.00.

·         Priser:

o   Voksen (+18 år)  kr 100 pr døgn

o   Junior (under 18 år) kr 50 pr døgn

·         Kortene kjøpes kun via Inaturs nettside: www.inatur.no og krever betalt fiskeravgift (+18 år)

·         Betaling av fiskeravgift kan også gjøres på www.inatur.no      

·         Rapportering av fangst innen 15.oktober skal gjøres på www.inatur.no

Les fiskereglene nøye og noter deg vårt salgssystem.

Fiskeregler Akerselva:

Som agn er det tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue. Ved fiske er det tillatt å benytte en stang pr. person. Det er tillatt med inntil 1 agn pr. stang. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes/hukes. Stang skal ikke forlates under fisket.

1. Fiskesesongen er fra 1.juli til og med 30.september.

2. Fiske er tillatt 50 meter nedstrøms fisketrappen i Nedre Foss (se grensepåle) og til tunnelen på Grønland. Se skilter langs elva. Fiske er forbudt fra Nedre Foss og opp til Øvre Foss. Pga istandsetting av Akerselvaparken v/ Nedre Foss er det kun lov å vade i elva fra Grünerbrua og opp til grensepålen. Det er ikke tillat å benytte østre bredd på denne strekningen pga anleggsarbeider.

3. Det skal praktiseres bevegelig fiske slik at alle kan benytte hele elvestrekningen. Sett deg godt inn i hvor i elva du kan fiske (markert på kart på OFA.no) 

4. Fiske fra bro er forbudt.

5. Minstemålet er 35 cm for laks og sjøørret. Husk å væte hendene i vannet ved berøring av småfisk.

6. Begrenset døgnfangst / «baglimit» på 3 avlivet fisk i døgnet.
Fiskeslutt etter den tredje avlivete fisken. (Dette innebærer at det ikke er lov å fortsette
fisket etter å ha avlivet den tredje fisken innenfor samme døgn.

7. Fiskedøgn starter kl. 06.00.

8. Alle skal levere fangstrapport på www.inatur.no innen fristen som er 15.oktober. Brudd på reglene vil medføre utestengelse av fiske.

Fiskekort for Akerselva:

Alle som skal fiske i Akerselva, skal registreres med eget fiskekort.
DET ER KUN DETTE FISKEKORTET SOM GIR ADGANG TIL FISKE I AKERSELVA ETTER LAKS OG SJØØRRET.

-          Fiskekort kjøpes på www.inatur.no.    
Husk å ta med kvittering for betalt fiskeravgift 2016 under fiske. Dette gjelder kun for fiske etter laks og sjøørret i elv, ikke for innlandsfiske.

Fiskeravgiften skal være betalt for alle over 18 år og fremvises på forespørsel. Betales via nett eller mobil, på post eller i banken. Kvitteringen for fiskekort kjøpt via netthandel skal ha informasjon om at fiskekortet er ugyldig uten betalt fiskeravgift. Kvittering samt legitimasjon skal medbringes under fiske og vises fram dersom oppsynspersonell forlanger det.

Det selges kun døgnkort.  Antall døgnkort som tilbys kan variere ut fra vannføring elva, fangster, interesse mm. Justeringer i antall kort tilgjengelig kan gjøres løpende. 

Pris kr 100 pr døgn for Senior (over 18 år) og kr 50 for Junior (under 18 år).  Kortet krever fangstrapportering.
Fiskekortet er kun gyldig sammen med kvittering for betalt fiskeravgift.
Kortet er personlig og gjelder kun for den kortet er utskrevet for.
Kortinnehaveren forplikter å følge gjeldene fiskeregler (se fiskeregler på fiskekortet)
Kortet fremvises uoppfordret ved kontroll.
Misbruk av fiskekortet medfører inndragelse av fiskekortet.
Fangstrapporten må senest 15.oktober på Inaturs hjemmeside.
Ved manglende innlevering av fangstrapport bortfaller muligheten til å kjøpe kort neste sesong. Husk bevegelig fiske.

Vis hensyn! Det er plass nok til alle.

 

 

 

PRESSEMELDING

Bare 5 år etter klorutslippet, som drepte nesten alt liv i Akerselva, er det nå mulig å åpne opp for fiske etter laks og sjøørret igjen.  Hardt arbeid, utallige dugnadstimer og utsett av 700.000 yngel av laks og sjøørret er oppskriften, sier daglig leder i Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) Bjørn Torp.  I 2011 så det helt mørkt ut, men i dag er vi store optimister på vegne av alle som er glade i Akerselva. 

Fisketelleren i fisketrappen i Nedre Foss viste i fjor at ca. 500 laks og sjøørret tok turen opp trappen og ble videofilmet i fisketelleren.  Dermed er det dokumentert en oppsiktsvekkende oppgang av fisk som gjør det mulig å starte fiske igjen, sier Torp.

 

Akerselva er en regulert elv som krever løpende fiskekultivering i årene som kommer.  Historien viser at fravær av fiskeutsett reduserer fiske dramatisk.  Dette skyldes både reguleringen av elva, jevnlige og skadelige utslipp, men også at det er få gode gytestrekninger – elva må ha hjelp, påpeker Torp.

 

Vi må få skryte av Hamang klekkeri i Sandvikselva, uten deres innsats for å fremskaffe rogn hadde OFA ikke hatt mulighet til å få frem det antall fiskeyngel som nå er satt ut.

 

Akerselva er ikke Norges beste laks – og sjøørret elv, men det kan være et hyggelig fiske i elva likevel!

 

OFA ønsker ikke å skape for store forventninger til de store fangstene i Akerselva.  Det står derimot ikke på antall fisk som ønsker å komme opp i elva, understreker Torp. 

Faktum er at antall fisk som kommer i juli er relativt beskjedent.  Elva er en såkalt «sen» elv i forhold til oppgang av fisk.  Etter hvert som vi kommer til august og september kommer det flere fisk til elva.  Forutsetningen er derimot den samme hele tiden; det må nok vann i elva for at fisken skal starte vandringen.

Vannmengden i elva har ikke OFA kontroll på, det er helt avhengig av at det kommer regn og at Vann – og avløpsetaten (VAV) slipper nok vann på elva.  Blir det en tørr sommer vil det stort sett gå minstevannføring på 1.5 m3/sek, som er veldig lite.  Vi håper derimot på at VAV kan bidra med lokkeflom – ekstra stor vannmengde på kort tid – som fører til at fisk som står klar til å gå på elva, setter i gang vandringen oppover. Håpet er å få dette til i forkant av helgene for å skape best mulig forhold, sier Torp, og legger til at det på midten av 1990-tallet ble tatt ca. 0.7 tonn med laks og sjøørret i Akerselva.

 

2016 er et test år for å få erfaring.

 

OFA er opptatt av at fiske i Akerselva skal bli en hyggelig opplevelse og at mange skal få muligheten til å fiske.  Derfor legges det i år opp til en ordning med salg av kun 1døgnkort på www.inatur.no.  I starten vil det bli lagt ut relativt få kort og Torp understreker at OFA følger nøye med på både fangster og stemning langs elva med jevnlig oppsyn. Det er viktig at det ikke selges for mange kort slik at fiskere går for tett, det er en relativt kort elevstrekning som er fiskbar. Erfaringene underveis legges til grunn for å vurdere opp eller nedjustering av antall kort. Etter hvert som vi kommer lenger ut i sesongen, og sannsynligheten for at mer fisk går på elva, vil vi eventuelt kunne justere opp antall døgnkort som selges, sier Torp.

OFA blir ikke rike på salg av fiskekort i Akerselva.  Det første året legger vi oss på en pris pr døgn på kr 100 for senior (+ 18 år) og kr 50 for junior (under 18 år).  Prisnivået kan justeres ut fra fisketrykk og interesse, men skal ikke være høyt, påpeker Torp.

 

Sett dere inn i fiskereglene, husk å betale fisketrygdavgift og sørg for fangstrapportering avslutter Torp.  All nødvendig informasjon vedrørende fiskestrekning, fiskekortsalg og fiskeregler legges ut på www.ofa.no og står selvsagt også på fiskekortet man kjøper.

 


 
Kommentarer (1)Antall visninger (9279)

Forfatter: Magnus Nilsson

Kategorier: Nyheter fra administrasjonen

Nøkkelord:

1 kommentarer på artikkelen "Velkommen til fiske i Akerselva 2016"

4
0

Arnfinn Haug

02.07.2016 23:27

Utrolig flott med innsatsen til sjøørret/laks i nedre del av Akerselva. Jeg vokste opp på Frysja, født i 63. Min første gjedde landa jeg i stilla ved slengtauet 1970. Etter det tok fiskeiveren min av.Kom alltid for sent på Kjelsås skole fordi fiskestanga var med i skolesekken. Den gang var elva grå her oppe og lite brunørret. Var fornøyd med gjedde, brasme, mort og abbor, men ikke mor mi. Det var brunørret som var matfisk måtte jeg vite.Siden den gang har jeg fisket brunørret i Akerselva frem til i dag. Det beste er nok sønnen min som er like ivrig som meg. Trist var det med klorutslippet fra oset. Elva har kommet seg greit tilbake.MEN...Hva får en 7 årig førstegangs fisker i elva til å bli en ivrig fisker. Fokuset på den nedre delen er strålende, men hva med resten av elva.Fra nydalsdammen til oset er det i dag sparsomt med ørret. Dette er en strekkning som er i mest bruk av elva. Ofafolk, hva med å sette ut ørret også på denne delen. Jeg respekterer arbeidet deres så mye, men hva med den øvre delen av elva? Over til noe annet. I 2001, 1 mai fisket jeg i kulpen under frysjafossen, tok da en brunørret på 3,3 kilo. Er dette rekord på brunørret i Akerselva eller ikke?...

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.

Arkiv