Rødgjellet solabbor

Publisert den 3. juni 2012

Rødgjellet solabbor

(Lepomis gibbosus)

Også kalt "red-gill". Denne fisken blir som regel bare 10-15cm. Fra vanlig abbor skiller de seg ved ryggfinna alltid er sammenhengende, og ved den spesielle forplantningsbiologien: Hannen hos solabborene graver en reirgrop der hunnen legger egg. Deretter vokter hannen eggene, og ofte også yngelen. Ulike fisk i solabborfamilien er innført mange steder i verden av ulike årsaker. 

Røgjellet solabbor har dukket opp i noen få småtjern i Askerområdet. Til forskjell fra de fleste andre "nye fremmede arter" som ofte omtales, så er denne fisken faktisk ny i Norge. De andre fremmede artene har stort sett vært vel etablert i flere hundre år (men de har ikke fått noe særlig mediafokus før Iberiasneglen brakte teamet på på banen). Solabbor er derimot verdt å ta alvorlig, for denne arten har faktisk høy forplantningsevne i kjølig norsk natur og har potensial til å kunne bli tallrik nok til å kunne påvirke noe. Den er dessuten bærer av parasitter. Det er derfor ekstremt viktig at den ikke flyttes på. Faren for dette er derimot minimal, siden den ikke har noen som helst tenkelig verdi for folk i vannene Solabboren er så småvokst at den neppe har blitt satt ut for å fiskes etter. Etter at forekomsten ble kjent på Internett, så har det derimot vært noen ivrige artsfiskere som har fartet dit bare for å få den opp på merittlista. Det er derimot en populær og vakker akvariefisk. Og det er her hele problemet med skadelige fremmede arter ligger. Daglig importeres det tusenvis av fremmede akvariefisker inn til Norge. Ved import av akvariefisk fra kjølige områder som kan minne om Norsk natur, så burde det vært pålagt streng informasjonsplikt ved videre salg til kundene om at disse (eller vannet, eller planter) aldri må tømmes ut i naturen. Det er sannsynlig at solabboren stammer fra akvarier som har blitt tømt før feriereiser e.lign. for "å være snill mot fiskene".  Folk flest vet ikke at disse kan være skadelige, siden de ikke har fått noe som helst av info da de kjøpte dem. Det er ganske utrolig at vi har hatt så flaks at det ikke har dukket opp flere fremmede akvariearter i Norge i nyere tid. Det er vel kun denne og til en viss grad den ene norske forekomsten av regnlaue (også en akvariefisk) og kanskje noen ytterst få til, som er det man kan kalle for nye arter. Det er antagelig bare tilfeldigheter at akvariefiskproblemet ikke er større.

Stort sett så konkurrerer solabbor med tusenbrødre av vanlig småabbor i de aktuelle småtjerna, samt sørv og mort.

Kommentarer (1)Antall visninger (7058)

Forfatter: Dag Øivind Ingierd

Kategorier: Arter

Nøkkelord:

 

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.

Arkiv