Publisert den 27. juni 2016

Ukas tips

Uke 26, Krokskogen nord

Krokskogen er Oslomarkas eventyrskog der mange vann og tjern ligger høyt og dypt inne i storskogen. Nå er tiden inne for å ta en fisketur hit.

Fiskesesongen nord på Krokskogen kan være kort og intensiv. Flere vann og tjern ligger forholdsvis høyt og langt inne i marka, og er islagte i store deler av mai. Særlig slipper vann rundt Spålen, tjern og vann i nærheten av Oppkuvplatået og tjerna i og rundt Merratjern/Søndagsbrenna Naturreservat isen sent.

En sen isløsning fører til lav vanntemperatur i en periode der vann andre steder i Oslomarka allerede kan ha vært isfrie en måned. Med andre ord forsinkes det gode fiskebittet tilsvarende som isen forblir liggende.

Fra utover i juni kan det gjøres gode fangster i de lavereliggende og åpne vannene, og det gode bittet holder seg progressivt med en sommer som etter hvert tar tak i høyereliggende og mer skyggefulle vann og tjern.

Den beste fiskeperioden når derfor ikke sitt høydepunkt før i slutten av juni og utover i første del av juli i det høyereliggende området. Dette er en periode andre vann i marka kan ha en for høy vanntemperatur for at ørreten skal være aktiv og bitevillig, men som nå innehar trivselstemperatur her oppe. Som et resultat av den sene sommeren blir også sesongen kortere og mer intensiv, noe som får ørreten til å spise omtrent døgnet rundt. Mange vann og tjern innehar grov ørret. Og ikke minst får du ofte tjerna helt for deg selv.

 

Anbefalte vann kan være Vesleflåtan, Loka, Rundtjern, Bleiksjøen, Spålen, vann rundt Spålen, vann rundt Oppkuvplatået og Søndre Heggelivann.

For fluefiskeren er det vulgataklekkinger i blant annet Vesleflåtan. Ellers kan man møte ørreten med både sluk, spinner og mark. Her er det noe for en hver smak. Ta en tur, du vil ikke bli skuffet.

Fiskehilsen

Stig Werner


Kommentarer (0)Antall visninger (7591)

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.

Arkiv