Publisert den 22. desember 2016

Fiskeutsettinger i Oslomarka 2014-2016

OFA har satt sammen en digital oversikt som viser hva som er satt ut av fisk fra kultiveringsanlegget i Sørkedalen i de siste 3 årene. Du får frem utsettingslistene ved å trykke på lenken nederst på siden. Vi håper den kan være til nytte for fiskerne i Oslomarka.

OFAs formål er blant annet å bidra til et best mulig fiske for folk flest. Det betyr at fisketilbudet og regelverket må være tilpasset alle grupper av fiskere. 

Nedenfor finner du også litt informasjon fra fagkonsulent og driftssjef ved anlegget, Dag Øivind Ingierd, som er relatert til OFAs arbeidsmetodikk og fiskestellplan.

Vi ønsker alle våre fiskere en god jul og et godt nytt fiskeår i Oslomarka!

Mvh Bjørn Torp

 

Til info

Ørretbestandene i Oslomarka suppleres med settefisk som stammer direkte fra vill og lokal stamfisk. Hver høst fanger OFA rundt 1100 gytefisk i bekkene til de beste fiskevannene. Disse strykes på stedet for litt av rognen/melken som trengs til klekkeriet, før de slippes tilbake i gytebekkene. For å gi størst mulig genetisk variasjon og varierte egenskaper til settefisken, blandes det melke fra mange hanner under befruktningen. Rundt halvparten av stamfisken er hanner.

Rogn og melke fra de ulike vassdragene skilles i egne karr på anlegget, slik at settefisken kan tilbakeføres til det samme nærområdet som rogn og melke er fra. Rogn og melke fra virkelig stor gyteørret, såkalt fiskespisende stamfisk, holdes også i egne karr. Slikt avkom settes i de store sjøene som huser mye småfallen fôrfisk. Denne type settefisk utgjør forhåpentlig også et eget kultiveringstiltak i seg selv. Ungfisk i abborpredasjonsutsatt størrelse spres nøysomt (les «plantes») i oppvekstbekker til vannene, slike utsettinger deles som regel opp i flere omganger utover året for å redusere faren for stranding eller predasjon.

På anlegget legges det i mye tid og ressurser for å få best mulig kvalitet på settefisken og å forberede den på et liv i det fri. F.eks. har vi; kamuflasjefargede karr for å stimulere pigmentjusteringen, ekstra høye karr for å gi lite stress, lav tetthet for å gi lite slitasje, dimmebare lys for å styre døgnet lik som ute, og mørklegging i 3 døgn før sårbar yngelutsetting. Det henges også inn ulike skjulkonstruksjoner i yngelkarrene for å stimulere instinktet til å gjemme seg. Likevel er det viktig å huske at settefisk først møter det naturlige seleksjonstrykket når den slippes i bekken eller vannet.

Det nye og lukkede vannbehandlingssystemet med fullrensing, sikrer at settefisken til Oslomarka ikke sprer sykdom eller parasitter. Befruktet rogn desinfiseres forskriftsmessig før innlegging. Settefisken til Marka blir ikke vaksinert. Fiskeveterinæren kontrollerer og godkjenner fisken jevnlig gjennom året og før utsett.

OFAs forvaltningsplan deler vannene i Oslomarka inn soner med ulik kultiveringsgrad, for å gi alle brukerne størst mulig variasjon i fisketilbudet. Med flere hundre gode fiskevann skal både nybegynnere og eksperter finne sitt foretrukne fiske. Sonene er markert ved at vannene på fiskekartet har ulike farger. I OFAs Fiskekartbok publiseres også de siste bestandsestimeringene i alle vann i Oslomarka (rundt 500 stk). Her finner man også nærmere beskrivelser av lokale forhold i de beste fiskevannene. Med kultiveringsgrad menes en rekke tiltak som supplering av settefisk fra lokale stammer, forbedring av gyte- og oppvekstbekker og uttynningsfiske.

Sone 1 vann (røde): Ligger nær offentlig vei og er lett tilgjengelig. Stor grad av kultivering og mye fokus i media.

Sone 2 vann (blå): De fleste store og mellomstore vann i kjernen av Marka. Mellomstor grad av kultivering og fokus i media.

Sone 3 vann (grønne): Små og litt avsidesliggende tjern. Liten grad av kultivering og fokus i media.

Sone 4 vann (lyseblå): Oppsamlingsgruppe av ulike småtjern som ikke passer helt inn i de andre sonene. Enten tjern som kultiveres mellom lengre pauser, eller tjern som ikke kultiveres fordi de ikke har levekår for fisk.

Drikkevann (lilla): Drikkevannskilder og reservedrikkevannskilder, inkludert 1. vann oppstrøms disse, er ikke åpnet for fiske. I disse drives ingen kultivering.

Private vann (skraverte): I disse er ikke OFAs fiskekort gyldig.

Klikk her for å laste ned utsettingslister

Kommentarer (0)Antall visninger (6415)

Forfatter: Bjørn Torp

Kategorier: Artikler

Nøkkelord:

 

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.

Arkiv