Publisert den 19. juni 2017

OFAs nye kultiveringsanlegg i Sørkedalen får strålende veterinærattest

Pga Sørkedalselvas elendige vannkvalitet bygget OFA et avansert, nytt anlegg basert på resirk-system (lukket vannkilde) fritt for bakterier. Dette er det første resirk-anlegget for produksjon av innlandsfisk i Norge og dermed et pilotprosjekt som mange ser til. OFA får jevnlig besøk fra bransjen for å diskutere våre erfaringer med driften.

Etter 1.5 år med driftsinnkjøring av anlegget og justeringer av komponenter og rutiner, tilfredsstiller anlegget nå alle krav fra tilsynsmyndighet.


Driftssjef ved anlegget, Dag Øivind Ingierd har initiert flere tiltak for å forberede fisken på det nye livet ute som blant annet:

  • Kamuflasjefargede kar  - trigge fisk til å endre kamuflasjefarge
  • Ulike former for skjulesteder lærer fisken tidlig å søke «trygge» områder.

OFA har 4 besøk fra Helsetjenesten for kultiveringsanlegg hvert år og tilbakemeldingen på arbeidet i anlegget har hele tiden vært svært positiv.


Kamuflasjefarget fiskekar


Den siste veterinærrapporten fra juni i år slår nå fast at det nye anlegget fremstår med topp kvalitet.

Rapportens konklusjon gjengis her:

«Etter min vurdering har OFA i år klart å produsere fisk med optimal kvalitet.  De har ikke bare tenkt på fiskens velferd i planleggingen og gjennomføringen av ulike tiltak under produksjonen, men de kan ha forårsaket økt overlevelsesevne hos fisken etter utsett ved å trigge fisken evne til å endre kamuflasjefarge raskt. Fisken har også blitt lært opp til å gjemme seg fra den var liten. Det er gjennomført interessante, kostnadseffektive tiltak som hele næringen burde studert nærmere.»


Skjul i fiskekar


OFA arbeider kontinuerlig med å forbedre rutiner og tiltak for best mulig fiskehelse. Dette arbeidet vil fiskerne i Oslomarka nyte godt av i mange år fremover. 


Mvh

Bjørn Torp

Kommentarer (0)Antall visninger (5976)

Forfatter: Bjørn Torp

Kategorier: Forside - Rubrikker

Nøkkelord:

 

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.

Arkiv