Publisert den 2. oktober 2017

Sesongavsluttning i Akerselva 2017

Det har aldri vært fokusert så mye på fiske i Oslo noen gang, som denne høsten. Fiskere og publikum har vært fantastiske og støttet opp om arbeidet som OFAs ansatte og frivillige har lagt ned for å få livet i elva tilbake. Nå er det ingen tvil, Akerselva er igjen blitt en spennende elv å fiske i. Moro er det også at folk som går langs elva engasjerer seg og synes det er spennende med fiske midt i Oslo, sier Torp.

Daglig leder Bjørn Torp i Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA). Gleder seg allerede til neste års fiskesesong i Akerselva.

OFA og Oslo kommune spiller på lag! Sammen legger vi til rette for at Akerselva skal utvikle seg positivt videre. Bunnforholdene i elva utbedres og det legges ytterligere fokus på å holde elva ren og pen.

Vi håper at vi sammen med Vann og avløpsetaten kan finne frem til en plan for en mer stabil vannføring som bidrar til at fisken går opp i elva større deler av sesongen, sier Torp.

Med 6-doblet antall solgte fiskekort (976 kort) fra fjoråret må vi vurdere noen tiltak for neste sesong for å sikre et godt fiske for alle. I år har det vært fritt frem og ingen begrensinger på antall solgte fiskekort, en ordning som skal evalueres før neste sesong, sier Torp.

Den som fisker i Akerselva må rapportere fangsten. Fristen for rapportering er 15/10. Det er viktig for kultiveringen av elva at vi får alle data på fangstene. De som ikke rapporterer fangsten får ikke muligheten til å fiske året etter. Vi vet at mange rapporterer de siste dagene før fristen, men til nå er det tatt 82 fisker hvorav 38 laks der den største var på 6.8 kg (totalt 58 kg laks). 25 av laksene ble tatt i september da vi hadde super vannføring.

OFA vil gjerne få takke alle fiskere for at de har sørget for at denne fiskesesongen har blitt en flott fest. Det har vært god stemning i elva selv om det til tider kan ha vært trangt om plassen. Fisketelleren viser god oppgang av fisk og vi regner med at vi slår 2015 oppgangen av fisk som var 600.

Nå gjenstår det at vi sammen passer godt på gytestrekningen mellom Nedre og Øvre Foss slik at grunnlaget for neste generasjoners laks og sjøørret kan foregå uforstyrret. Det kan i den forbindelse passe å ta med et sitat fra en av mange hyggelige kommentarer på Facebook som sier noe om at fiskere slutter opp om det vi driver med i Akerselva, avslutter Torp.

«Egentlig burde vi alle som har kunnet kose oss med et morsomt og spennende fiske nå i september brettet opp ermene og fordelt oktoberkveldene mellom oss. Med såpass mange seriøse fiskere som har tatt turen i elva så får vi dekket opp hele oktober om alle ofrer 3-4 timer hver. På frivillig basis, for å verne om naturen. Er som regel mer enn nok for å skremme vekk tjuvfiskeraddet.»

Jan Arhaug med laks på 6,8 kg og 88 cm

Kontaktperson

Daglig leder Bjørn Torp

Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA)

Telefon 928 99 135

bjorn@ofa.no 

 

 

Dette er Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA)

OFA (grunnlagt 1936) administrerer fiskerettighetene i 500 vann i 13 kommuner og fire fylker. På vegne av grunneiere og kommuner har foreningen siden 1943 arbeidet aktivt med oppdrett og fiskeutsetting, oppsyn med og kalking av fiskevann.

I tillegg organiserer OFA krepsefiske for Oslo kommune og har oppsyn med og kultivering av Akerselva.

En viktig oppgave er å gi kunnskap om mulighetene for å fiske i Oslomarka og legge forholdene til rette, slik at alle kan fiske innenfor OFAs virkeområde.

OFA har 170 frivillige fordelt på 40 arbeidslag. Arbeidslagene står for utsett av fisk, rydding av fiskeplasser og fiskestier, oppgradering av gytebekker, plukking av søppel/renovasjon, samt aktivt oppsyn.

OFA drives på ikke-kommersiell basis og skal ha en økonomi som gir handlefrihet til å nå foreningens mål.

OFA utgir Fiskekartboka, som er et uvurderlig hjelpemiddel for den som skal fiske i Oslomarka. 

 

Kommuner hvor OFA administrerer fiskerettigheter:

Oslo, Lunner, Jevnaker, Ringerike, Hole, Bærum, Asker, Nittedal, Skedsmo, Enebakk, Lørenskog, Rælingen, Oppegård, Ski.

Kommentarer (0)Antall visninger (10793)

Forfatter: Bjørn Torp

Kategorier: Nyheter fra administrasjonen

Nøkkelord:

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.

Arkiv