OFA Lærebedrift

Publisert den 3. mai 2018

OFA Lærebedrift


OFA besluttet ved inngangen til 2018 å søke om å bli godkjent lærebedrift innen Akvakulturfaget.

Med et topp moderne pioneranlegg innen settefiskproduksjon for innlandsfisk som benytter RAS teknologi (renset, resirkulert vannkilde i et lukket system) mente vi det nå var riktig å legge til rette for en lærlingplass hos oss. Vi mener det er viktig å bidra til å få flere unge interessert i Akvakulturfaget.

Vi tok kontakt med Utdanningsetaten i Oslo kommune og fikk straks en god dialog om mulighetene. De var svært entusiastiske og støttet opp om vår søknad, læreplan og prosess for å få godkjenning.

For OFA har denne prosessen vært lærerik og vi har blitt mer bevisste på alle fasene i settefiskproduksjonen med tanke på at det skal bidra til å få en lærling kvalifisert til å ta fagprøven.

Vi starter allerede opp 1.juli med en super kandidat som går læretiden på 2 år hos oss før fagprøven skal tas.

Etter hvert som vi får mer erfaring vil vi søke å utvide ordningen til å ta inn ytterligere en slik at vi på sikt vil ha 2 lærlinger gående parallelt. Vi håper dette vil bidra til å heve kompetansen og interessen for Akvakulturfaget fremover.


 Hilsen

Bjørn Torp


Kommentarer (0)Antall visninger (9729)

Forfatter: Magnus Nilsson

Kategorier: Nyheter fra administrasjonen

Nøkkelord:

 

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.

Arkiv