Publisert den 22. juni 2018

Laksefiske i Akerselva 2018

Fjorårets fangster var en klar forbedring fra 2016 nivå med 100 kg rapporterte lakser hvorav den største var på 6,8 kg.

Sesongen startet md en lang periode med lav vannføring og få fangster. Dette tok seg opp i slutten av august og starten på september med høy vannføring og solide fangster.

I årets sesong lanserer vi Øvre fiskesone (fiskesesong kun fra 01.juli til og med 31.august)

Øvre fiskesone er fra under Hengelåsbrua i Kubaparken og ned til 50 meter oppstrøms laksetrappen. 

NB! Les mer om dette i fiskereglene nedenfor. Det vil bli satt opp skilter langs elva som opplyser om fiskestrekning og fredningstider!

·         Fiskekortsalget starter kl. 18.00 fredag 30.juni 2018

·         Fiskedøgnet starter kl 06.00.

·         Priser 2018:

o   Voksen (+18 år): kr 200 pr døgn

  • Junior (under 18 år) : kr 50 pr døgn

  • Sesongkort Voksen (+18 år): kr 500 (1/7-30/9)

  • Sesongkort Junior: (under 18 år): kr 250 (1/7-30/9)

·         Kortene kjøpes kun via Inaturs nettside: www.inatur.no og krever betalt fiskeravgift (+18 år)

·         Betaling av fiskeravgift kan også gjøres på www.inatur.no      

·         Rapportering av fangst innen 15.oktober skal gjøres på www. inatur.no 

Foto: Jan Arhaug. Laks 88cm og 6,8 kg fra 2017

Fiskeregler Akerselva 2018:


NOEN PLASSER I ELVA ER FREDET MOT FISKE:


- Det er ikke tillatt å fiske i laksetrappen og i sonen 50 meter ovenfor og 50 meter nedenfor laksetrappen.

- Det er ikke tillatt å fiske ovenfor Hengelåsbrua i Kubaparken.

- Det er ikke tillatt å fiske fra bruer.

Som agn er det tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue. Ved fiske er det tillatt å benytte en stang pr. person. Det er tillatt med inntil 1 agn pr. stang. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes/hukes. Stang skal ikke forlates under fisket.

Fiskesesong og fiskestrekning:

Laksefiske i Akerselva er delt opp i 2 fiskesoner:

- Øvre fiskesone (fiskesesong kun fra 01.juli til og med 31.august)

 Øvre fiskesone er fra under Hengelåsbrua i Kubaparken og ned til 50 meter oppstrøms laksetrappen.

- Nedre fiskesone (fiskesesong fra 01.juli til og med 30.september)

 Nedre fiskesone er fra 50 meter nedstrøms laksetrappen og til sjøen,

Husk å drive "bevegelig fiske". Dvs, ikke stå på samme plass i lang tid av gangen. Ta hensyn - alle skal få slippe til.

Minstemålet er 35 cm for laks og sjøørret. Fukt hendene godt ved berøring av fisk som skal slippes ut igjen.

Døgnkvote avlivet laks/sjøørret er 3 fisk.

Fiskedøgn starter kl.06.00.

Alle skal levere fangstrapport på www.inatur.no innen fristen som er 15.oktober. Brudd på reglene vil medføre utestengelse av fiske.


Fiskeravgiften skal være betalt for alle over 18 år og fremvises på forespørsel. Betales via nett eller mobil, på post eller i banken. Kvitteringen for fiskekort kjøpt via netthandel skal ha informasjon om at fiskekortet er ugyldig uten betalt fiskeravgift. Kvittering samt legitimasjon skal medbringes under fiske og vises fram dersom oppsynspersonell forlanger det.


Det selges sesongkort og døgnkort.

Antall døgnkort som tilbys kan variere ut fra vannføring elva, fangster, interesse mm. Justeringer i antall kort tilgjengelig kan gjøres løpende.


Fiskekortet er kun gyldig sammen med kvittering for betalt fiskeravgift

Kortet er personlig og gjelder kun for den kortet er utskrevet for.


Kortinnehaveren forplikter å følge gjeldene fiskeregler (se fiskeregler på fiskekortet).


Fiskekortet fremvises uoppfordret ved kontroll.


Misbruk av fiskekortet medfører inndragelse av fiskekortet.


Fangstrapporten må rapporteres senest 15.oktober på Inaturs hjemmeside.


Manglende innlevering av fangstrapport bortfaller muligheten til å kjøpe kort neste sesong. Husk bevegelig fiske.


Vi ønsker alle en trivelig sesong i Akerselva. Vis hensyn, det er plass nok til alle!

Kommentarer (0)Antall visninger (16522)

Forfatter: Magnus Nilsson

Kategorier: Nyheter fra administrasjonen

Nøkkelord:

 

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.

Arkiv