3

jun

2012

Ål

(Anguilla anguilla)

Europeisk ål (Anguilla anguilla) er en fisk i ålefamilien med slangelignende kropp og glatt, tykk hud. Hunnen kan bli opptil 1,5m lang, mens hannen sjelden blir lengre enn 0,5m.

3

jun

2012

Ørret (og sjøørret)

(Salmo trutta)

Ørret eller aure (Salmo trutta) er en laksefisk (Salmonidae) som er svært populær som matfisk og blant sportsfiskere. Ørret fanges gjerne med flue, sluk eller garn. Dorging og trolling etter ørret er populært på større innsjøer. ...

3

jun

2012

Ørekyte

(Phoxinus phoxinus)

Ørekyte (Phoxinus phoxinus) er en liten fisk i karpefamilien. Den lever i ferskvann og blir opptil 15 cm lang.

3

jun

2012

Vederbuk

(Leuciscus idus)

Vederbuk (Leuciscus idus) er en fisk i karpefamilien som lever i brakkvann, elver og i noen innsjøer. En gul variant av fisken blir kallt gullvederbuk og blir brukt som prydfisk i dammer.

3

jun

2012

Trepigget stingsild

(Gasterosteus aculeatus)

Trepigget stingsild er en liten fisk i gruppen stiklingfisker.
1234567

Arkiv