Fiskeregler

Følgende regler gjelder for fiske i OFA's område fra 01.04.17:
(Disse fiskereglene står også oppført på alle fiskekortene)

 

 • Alle fiskere over 18 år plikter å vise fiskekort på forlangende fra legitimert fiskeoppsyn.
  Alle under 18 år fisker gratis i OFAs område.
 • Kortet gir rett til å fiske med ett redskap i alle OFAs fiskevann og elver. I noen vann gir kortet kun rett til å fiske med flue.
 • Kortet gir også rett til å fiske fra båt, og bruke inntil 2 stenger, i "Båtfiskevann".
 • Kortet gir også rett til å fiske fra flytering/bellyboat i "Flyteringfiskevann".
 • Kortet gir også rett til å agnfiske med inntil 3 stenger i "Meitefiskevann". Man må være tilstede under fisket, det er ikke tillatt å forlate fiskende redskap (ståsnøre).
 • Fredningstid: Det er ikke tillatt å fiske i elver/bekker eller rundt osene i perioden 15. september – 15. november. I dette tidsrommet regnes fredningsgrensen som ca. 100meter rundt store os, mens det praktiseres skjønn rundt mindre os. Det er tillatt å fiske i resten av vannet hele året.
 • Akerselva, i øvre del av elven gjelder vanlige fiskeregler for OFA. For fiskeregler for anadrom sone gå her
 • Kortet gir ikke rett til å fiske med oter, gjeddesaks, hoggpilk eller garn/ruser/line
 • Uttaksbegrensninger: Minstemål for ørret er 25cm (praktiseres ikke i overbefolkede ørretvann, se Fiskekartboka). I de utvalgte "Fluefiskevannene" er det størstemål for ørret på 35cm. I disse vannene skal all ørret på 35cm eller mer slippes ut igjen, ørret fra 25 til 34cm kan beholdes.
  I Oslomarka er det størstemål for gjedde på 70cm. All gjedde på 70cm eller mer skal slippes ut igjen.
  I de utvalgte "Meitefiskevannene" skal karpe, suter, karuss og ål slippes ut igjen.
  Husk å fukte hendene godt i vannet før berøring av fisk som skal slippes ut igjen.
 • Fangst av kreps krever eget krepsekort.

"Båtfiskevann" (inkl. flytering): Rett til å fiske med inntil 2 stenger samtidig. Det er ikke tillatt med motor/el-motor

Nordmarka: Aklangen, Bjørnsjøen, Bogstadvannet, Fyllingene, Fjellsjøen, Gjerdingen, Hakkloa, Harestuvannet, S. Heggelivann, Helgeren, Katnosa, Kobberhaugtjern, Rottungen, Sandungene, St. Skillingen, Sognsvann, Spålen, Storflåtan, Strykenvatnet, Svarten, Trehørningen, Vesleflåtan, Ørfiske og Øyungen
Bærumsmarka: Burudvann, Trehørningen og Østernvann
Lillomarka: Aurevann, Steinbruvann og Romstj.
Østmarka: Børtervann, Fløyta, Fri-Elvåga, Geitsjøen, Grinderen, Krokvanna, Lutvann, Mosjøen, Murterudvann, Mønevann, Nøklevann, Rausjøen, Rolandsjøen, Røyrivann, Stensrudtjern, Sværsvann/Setertjern, Syverudtjern, Tappenbergvann og Tonevann
Asker: Dikemarkvanna

 

"Flyteringfiskevann": Flytering (bellyboat) skal drives av svømmeføtter

 

Nordmarka: St.Daltjuven, Elvann og Langvann, St. Fidlingen, Grimsvatnet, Store Gørja, Hakklokroktjern, Kalvsjøen, St.Åklungen og Svartvatn(v/Løndalshøgda)
Østmarka: Gjersrudtjern, Hauktjern, Langvannet (v/Østmarkkapellet), Skraperudtjern og Steinsjøen

 

"Meitefiskevann": Rett til å fiske med inntil 3 stenger samtidig. Det er ikke tillatt å forlate fiskende redskap (ståsnøre)

 

Nordmarka: Bogstadvannet, Harestuvannet, Sandungene, Skillingene, Sognsvann og Strykenvatnet
Bærumsmarka: Østernvann
Østmarka: Fløyta, Fri-Elvåga, Geitsjøen, Gjersrudtjern, Murterudvannet, Mønevann, Nøklevann, Rolandsjøen, Røyrivannet, Skraperudtj., Stensrudtjern, Sværsvann/Setertjern, Syverudtjern, Ulsrudvann og Østensjøvannet* (*kun tillatt å fiske fra isen)
Asker: Dikemarkvanna og Oppsjøen

 

Størstemålsvann. All ørret over 35cm skal slippes ut, det er ikke åpnet for fiske med mark i disse vannene

 

Nordmarka: Ekornputten, Halstjern, Handkleputten, Kveldsrostjern, Langsmaltjern, Lomtjern (ved Svarttjernet), Møkkalitjerna, Purktjern, Svarttjern (v/Grimsvatn) og Veslesjøen
Bærumsmarka: Sakromstjern
Krokskogen: Møkkalitjerna
Østmarka: Biritjern ogGrastjern