I noen utvalgte, mellomstore innsjøer gir fiskekortet rett til å fiske fra flytering (bellyboat) som drives frem av svømmeføtter. Her gir ikke fiskekortet rett til å fiske fra båt/kano. Oppblåsbare pontongbåter med årer regnes som båt. Disse vannene er vurdert som litt for små til vanlig båtfiske, siden rask dorging frem og tilbake fort vil sjenere fiskere på land.
 
Flyteringfiskevann: Flytering (bellyboat) skal drives av svømmeføtter.
 
Nordmarka:  Store Daltjuven, Elvann og Langvann, Store Fidlingen, Grimsvatnet, Store Gørja, Hakklokroktjern, Kalvsjøen, Store Åklungen, Svartvatn (v/Løndalshøgda) og Nordvannet
Østmarka:  Gjersrudtjern, Hauktjern, Langvannet (v/Østmarkkapellet), Skraperudtjern og Steinsjøen 
Gjersrudtjern i Østmarka er tatt med for gjeddefiskernes del, siden det er så gjengrodd av siv langs land.