I de utvalgte "Størstemålsvann" er det størstemål for ørret på 35cm. Her skal all ørret på 35cm eller mer slippes ut igjen. Ørret fra 25 til 34cm kan beholdes. I disse vannene er det ikke åpnet for å fiske med mark, men man kan bruke alle andre typer sportsfiskeredskaper. (tidligere var disse vannen forbeholdt fluefiske)
Dette er et kultiveringstiltak for er å gi et mest mulig variert fisketilbud. Målrettet storfiskkultivering, i et bynært område med høyt fisketrykk, fordrer en form for størstemålsbegrensning/maksmål.
 
I de fleste skogsvannene i Oslomarka vokser ørreten raskt frem til den blir drøyt 30cm, deretter brukes mer og mer av energien til gyteprosesser fremfor videre vekst. For at en mellomstor ørret skal rekke å vokse seg skikkelig "stor", og gi en høyere sportsfiskeverdi, så trenger den god tid på seg. Ørret som når grensen på 35cm i disse vannene, skal derfor få lov til å vokse sakte videre. Merkeprosjektene har vist at den aller største fisken i marka har en høy fangbarhet i de små og mellomstore tjerna.
 
Størstemålsvannene kultiveres etter en litt annen strategi med mer begrenset supplering av settefisk. Målet er å skape noen få vann med små bestander av eldre ørret som skal slippes ut igjen, siden det er det mange av dagens fiskekortkjøpere ønsker seg.
 
Matverdien til en gammel ørret i disse skogstjerna er dessuten normalt vesentlig lavere, enn for yngre fisk under størstemålet.
 
Størstemålsvann: I disse skal ørret over 35cm slippes ut igjen. I disse er det ikke åpnet for å fiske med mark.
Nordmarka:  Ekornputten, Halstjern, Handkleputten, Kveldsrostjern, Langsmaltjern, Lomtjern (ved Svarttjernet), Purktjern, svarttjern (v/ Grimsvatn) og Veslesjøen 
Bærumsmarka:  Sakromstjern
Krokskogen:  Møkkalitjerna
Østmarka:  Biritjern og Grastjern