3

jun

2012

Ål

(Anguilla anguilla)

Europeisk ål (Anguilla anguilla) er en fisk i ålefamilien med slangelignende kropp og glatt, tykk hud. Hunnen kan bli opptil 1,5m lang, mens hannen sjelden blir lengre enn 0,5m.

3

jun

2012

Ørret (og sjøørret)

(Salmo trutta)

Ørret eller aure (Salmo trutta) er en laksefisk (Salmonidae) som er svært populær som matfisk og blant sportsfiskere. Ørret fanges gjerne med flue, sluk eller garn. Dorging og trolling etter ørret er populært på større innsjøer. ...

3

jun

2012

Ørekyte

(Phoxinus phoxinus)

Ørekyte (Phoxinus phoxinus) er en liten fisk i karpefamilien. Den lever i ferskvann og blir opptil 15 cm lang.

3

jun

2012

Vederbuk

(Leuciscus idus)

Vederbuk (Leuciscus idus) er en fisk i karpefamilien som lever i brakkvann, elver og i noen innsjøer. En gul variant av fisken blir kallt gullvederbuk og blir brukt som prydfisk i dammer.

3

jun

2012

Trepigget stingsild

(Gasterosteus aculeatus)

Trepigget stingsild er en liten fisk i gruppen stiklingfisker.

3

jun

2012

Sørv

(Scardinius erythrophthalmus)

Sørv (Scardinius erythrophthalmus) er en tilpasningsdyktig karpefisk som er vanlig i store deler av Sentral- og Øst-Europa. I Norge finnes den hovedsakelig i innsjøer rundt Oslofjorden.

3

jun

2012

Suter

(Tinca tinca)

Suter (Tinca tinca) eller sudre er en ferskvannsfisk i karpefamilien. Den er utbredt over store deler av Eurasia. I Norge er den hovedsakelig utbredt i vann langs Oslofjorden, Skagerakkysten og i området rundt Arendal. Det er dokumentert at den ble utsatt i Solborgvannet ved Arendal midt ...

3

jun

2012

Steinsmett

(Cottus poecilopus)

Steinsmett (Cottus poecilopus) er en liten ulkefisk som finnes på steinbunn i kaldt ferskvann. Arten finnes spredt utbredt i Nord-Europa fra Øst-Norge i vest til Kolyma og Amur i Asia i øst.

3

jun

2012

Stam

(Leuciscus cephalus)

Stam (Leuciscus cephalus) er en fisk i karpefamilien. Andre navn er årbuk, breinakke og raufjæring. Norgesrekorden er på 3,43 kilo, tatt i Glomma høsten 2007. Den kan bli over 20 år gammel.

3

jun

2012

Sik

(Coregonus lavaretus)

Sik (Coregonus lavaretus) er en fisk i laksefamilien, hovedsakelig utbredt på Østlandet og i de nordligst fylkene. Det er en temmelig god matfisk. Særs egnet er den til røking.

3

jun

2012

Røye

(Salvelinus alpinus)

Røye er en fisk i laksefamilien. Den var blant de første ferskvannsfiskene som innvandret til Norge etter siste istid. Arten har sitt norske navn etter den røde fargen (røyr).

3

jun

2012

Rødgjellet solabbor

(Lepomis gibbosus)

Solabborer er en familie av abborfisker som naturlig bare forekommer i ferskvann i det østlige Nord Amerika fra De store sjøer til Florida og Nordøst-Mexico.

3

jun

2012

Regnbueørret

(Oncorhynchus mykiss)

Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) er en fisk i laksefamilien som opprinnelig stammer fra Nord-Amerika. Den ligner på ørret, men skiller seg fra denne gjennom sine fiolett-rosa kinnskjell og bånd langs sidene. Genetisk hevdes det at regnbueørreten ligner mer ...

3

jun

2012

Mort

(Rutilus rutilus)

Mort (Rutilus rutilus) tilhører karpefiskfamilien. Morten er som regel tallrik og lett å fange både sommer og vinter. Vanlig størrelse er 15-25 cm og 200 gram.

123

Fiskekort


Informasjon om hvordan du
kjøper fiskekort finner du her

Doner

OFA på Facebook

OFA på Facebook

Mye av våre aktiviteter publiseres direkte på vår Facebook side.Storfisker'n 2019

  • Størst ørret:
  • Vemund Wilson Losnedal, 14.07.2019, ørret 3500g, Bjørnsjøen, dorging med wobbler.

     Les mer om regler og innmelding her

Fangstrapporter

14.11:Truls Holwech
14.11:Truls Holwech
13.11:Truls Holwech
13.11:Truls Holwech
16.10:Truls Holwech
13.10:Øyvind Røed
10.10:Truls Holwech
02.10:Rune Schau
19.09:Andreas Dyrøy
18.09:Maciej Wójs


Send inn fangstrapport...
Vis alle rapporter

Arkiv