Dikemarksvannene i Asker

Krepsefiske i Dikemarkvannene sesongen 2019


Kart over tillatt krepseområde fås sammen med krepsekortet hos OFA 

 

Krepsefiske i Dikemarkvannene:

  • Alle som krepser skal ha gyldig krepsekort. Barn under 8 år krepser gratis, men må være samen med annen kortinnehaver. Det selges kun døgnkort. Kort må løses på ofa kontoret i sørkedalen. Årsaken er at krepsetrykket ellers lett blir for stort.
  • Sesongen starter 6. august kl. 18.00 og varer ut august.
  • Minstemål er 9,5 cm, målt fra pannehornspiss til ytterkant av midtre haleflipp

Priser døgnkort : 

  • Senior :  kr. 150,-
  • Junior (8-16 år):  kr. 50,-
  • Under 8 år: gratis

Redskaper :

  • Teiner, ruser og kuper betegnes som selvfangende redskaper. Det er tillatt med 5 teiner/ruser/kuper. Disse kan settes og trekkes fra båt.
  • Det er ingen restriksjoner på antall pinner og flathover, men det henstilles til å vise måtehold. 

For å unngå spredning av fiskesykdommer og parasitter, skal man ikke bruke åtefisk fra et annet vassdrag. Ta ansvar. Redskap som brukes i flere vassdrag må desinfiseres først! Grundig soltørking er greit.

 

Viktig ! Overhold minstemålet på 9,5 cm. Krepsen blir kjønnsmoden 6-7 år gammel og ca. 8 cm. Krepsen må rekke å formere seg før den fanges. Følg reglene og bidra til at krepsebestandene bevares