Nøklevann, Elvåga badedam MM.

Akerselva, Nøklevann, Elvåga badedam, Åklungene, Sognsvann, Steinbruvann m/badedammen sesongen 2019


I Akerselva er det ikke tillatt å fiske med selvfangende redskaper (ruser/teiner/kuper) Der kan det kun brukes åtepinner og flathåver.  I Akerselva er det også en baglimit på 20 kreps over minstemålet pr. kort.


I Nøklevann, Elvåga badedam, Åklungene, Sognsvann, Steinbruvann m/badedam er det tillatt med inntil 10 ruser/teiner/kuper pr. kort. I disse vannene er det ingen baglimit. Teiner/ruser/kuper kan settes og trekkes fra båt.


Regler for krepsefiske :

  • Alle som deltar i krepsingen skal ha krepsekort. Det selges kun døgnkort.
  • Sesongen starter 6. august kl. 18.00 og varer ut august. Kortene selges på OFA settefiskanlegget i Sørkedalen.
  • Minstemål er 9,5 cm fra pannehornspiss til ytterkant av midtre haleflipp

 

Priser døgnkort : 

  • Senior :  kr 150,-
  • Junior (8-16 år) :  kr 50,-  

Under 8 år: gratis, men må være sammen med voksen som har kort.


For å unngå spredning av fiskesykdommer og parasitter, skal man ikke bruke åtefisk fra et annet vassdrag. Ta ansvar. Redskap som brukes i flere vassdrag må desinfiseres først! Grundig soltørking fungerer bra.

 

Viktig !
Overhold minstemålet på 9,5 cm. Krepsen blir først kjønnsmoden 6-7 år gammel og ca 8 cm. Krepsen må rekke å formere seg før den fanges. Følg reglene og bidra til at krepsebestandene bevares!