Raudsjøen/Børtervann

OPPLYSNINGER OM KREPSEFISKE i RAUSJØMARKA (Dvs: Børtervann, Mosjøen og Rausjøen) 2019 sesongen


I Rausjømarka selges det et begrenset antall døgnkort. Disse kan man søke om (dag@ofa.no) eller møte opp på anlegget fra en uke før sesongstart. Det går også an å ringe og reservere på 40006768.

For å få kjøpe kort neste sesong må man huske å levere inn fangstrapport etter endt sesong. Anmerkninger fra oppsynet om f.eks. minstemål og oppførsel vil kunne spille inn på hvem som først får kjøpe kort til ny sesong.

 

Mosjøen (50 døgnkort)

Rausjøen ("noen")

Børtervann (100 døgnkort):


Regler :

  • Minstemål er 9,5 cm fra pannehornspiss til ytterkant av midtre haleflipp
  • Kortet gjelder innenfor OFA området av Børtervann.
  • Alle som deltar i krepsingen skal ha krepsekort. Barn under 8 år er gratis, men må være sammen med annen kortinnehaver.
  • Døgnkort kjøpes på OFAs kontor i Sørkedalen
  • Sesongen starter 6. august kl. 18.00 og varer t.o.m. natten 31. august (dvs: 01.09. kl 18)
  • Alle må levere fangstrapport etter sesongslutt

 

Vis respekt ovenfor hyttetomter.


Priser : 

  • Børtervann, Rausjøen og Mosjøen er kr. 250,- pr døgn.

 

Redskaper :

  • Teiner, ruser og kuper betegnes som selvfangende redskaper. Det er tillatt med 10 teiner/ruser/kuper med en maskevidde på 21 mm.
  • Det er ingen restriksjoner på antall pinner og flathover, men det henstilles til å vise måtehold.

 

For å unngå spredning av fiskesykdommer og parasitter, skal man ikke bruke åtefisk fra et annet vassdrag. Ta ansvar. Redskap som brukes i flere vassdrag må desinfiseres først! Grundig soltørking fungerer bra. PS: Det er påvist krepsepest i Langevassdraget! IKKE bruk åtefisk derfra!!!


Viktig !

Overhold minstemålet på 9,5 cm! Krepsen blir kjønnsmoden 6-7 år gammel og ca. 8 cm. Den må rekke å formere seg før den fanges. Følg reglene og bidra til at krepsebestandene bevares